XXIII. ročník Zimných výstupov na vrcholy Malých Karpát. Tŕstie, 15.2.2020

Garanti: Svítek, Vatrálová

Trasy z : Buková žel.st.  /  Buková, obec  /  Jablonica žel.st.  /  Prievaly  — na Tŕstie
od 2,5 – 9,5 km ▲ 180 – 380 m ▼ detto      ? h