Výročná členská schôdza, 29. 11. 2018

Garanti: výbor