Výročná členská schôdza, 24. 11. 2016

Garanti: výbor