Výbor

Výbor TO BJATEK

Predseda: Karol Krippel

Členovia: Mária Cabadajová, Vladimír Senčák, Vladimír Martvoň, Kristián Slovák

poslať mail výboru