Vtáčnik, 14. – 15. 8.2021

Garant: Martvoň

  1. deň – Trasa: Handlová – Veľký Grič – Malý Grič – Uhlisko – Púšť 
    cca 19 km ▲ 1000 m ▼ 1080 m  6:20 h 

 

2. deň:  Trasa: Podhradie – Jarabá skala – Vtáčnik – Kľak  
    cca 20 km ▲ 960 m ▼ 1030 m  6:150 h