… najvzácnejší klenot v Železničnom múzeu – unikátny nástenný telefónny prístroj z roku 1909.
Naozaj sa oplatilo- veľmi zaujímavé exponáty a skvelý výklad jedného z nadšencov, ktorí budujú toto múzeum.