TA Vihorlat

TO BJATEK organizuje
pre priaznivcov turistiky 6-dňový turisticko-poznávací zájazd

 Vihorlatské vrchy

v dňoch 11. júla až 16. júla 2021
(je potrebné čerpať 5 dni dovolenky)

Popis oblasti

Vihorlatské vrchy je pohorie sopečného pôvodu, ktorý sa rozprestiera na východe Slovenska a čiastočne na západe Ukrajiny (Zakarpatská oblasť). Na jeho území sa nachádza Chránená krajinná oblasť Vihorlat a taktiež územie Vihorlatský prales skrátene aj Vihorlat, ktoré bolo v roku 2007 zapísané do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO v kategórii Karpatské bukové pralesy. Dôvodom boli zachovalé bukové pralesy s vyše 240-ročnými exemplármi. Pohorie prudko vystupuje z Východoslovenskej nížiny. Kým okrajové časti Východoslovenskej nížiny dosahujú 250 – 300 m n. m., vrcholové časti Vihorlatu presahujú 1 000 m n. m., čím vertikálne prevýšenie dosahuje až 800 m. Vo Vihorlate sa začala sopečná činnosť asi pred 15 mil. rokov, a viaže sa na vznik hlbinných zlomov, ktoré otvorili vstupové cesty sopečným hmotám. Na zlomoch tohto systému sa nachádzajú všetky významnejšie vulkanické centrá pohoria – pri Morskom oku, v záveroch Porubského a Sokolského potoka, na vrchu Vihorlat a na vrchu Kyjov. Najvyššie vrchy pohoria, ako je Vihorlat, Veľká Trestia, Motrogon, Ščob, Veža a iné, vznikali v poslednej etape vulkanizmu zhruba pred 9 mil. rokov a sú tvorené prevažne andezitmi. Hoci Vihorlat patrí k najmladším pohoriam, jeho povrch je značne deštruovaný. Pôvodne vyššie vrchy sa vplyvom erózie a častých rozsiahlych zosuvov postupne zmenšovali. Početné svahové toky odnášali pôdotvorný materiál a na bázach svahov vytvárali mohutné náplavové kužele. Odkryté lávové prúdy sa rozpadali na veľké kamenné bloky a kamenné moria.

Národný park Poloniny je národný park na Slovensku na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou v Poloninách Bukovských vrchoch. S týmto územím susedia Bieszczadzki Park Narodowy v Poľsku a Užanskyj nacionaľnyj pryrodnyj park na Ukrajine. Je to najvýchodnejšia časť Slovenska a patrí medzi najredšie osídlené. Navyšší vrch je Kremenec (1 207 m n. m.) a nachádza sa na mieste, kde sa stretávajú hranice Ukrajiny, Slovenska a Poľska. Lesy, najmä bukové a jedľovobukové, sú dominujúcou prírodnou zložkou Polonín a zaberajú 80% z ich výmery. Práve na území tohoto národného parku je najvyššia koncentrácia prírodných lesov (pralesov) na Slovensku. Pre územie národného parku sú tiež charakteristické horské lúky – poloniny, ktoré sa nachádzajú na hlavných hrebeňoch Bukovských vrchov.

Turistický program TA Vihorlat

Nedeľa, 11. júla, odchod o 8:00hod. od NBS do miesta ubytovania, počas cesty zastávka na obed.

Pondelok, 12. júla, Národný park Poloniny, Trojmedzie SK-UA-PL

Autobusom do Novej Sedlice:

A: Nová Sedlica, parkovisko (č) – Kremenec (č) – Čierťaž (z) – Nová Sedlica, parkovisko, 17 km, prevýšenie hore 1067 m, dole 1067 m.

B: Nová Sedlica, parkovisko (č) – Kremenec (č) a späť, Nová Sedlica, parkovisko, 16 km, prevýšenie hore 1057 m, dole 1057 m.

Utorok, 13. júla, pohorie Vihorlat

Autobusom do Remetských Hámrov:

A: Remetské Hámre, Krivec (m) – Morské oko, kaštielik (ž) – Jedlinka (č) – Sninský kameň (č) – Strihovská poľana (z) – Krivec, autobus, 14 km, prevýšenie hore 724 m, dole 707 m.

B: Remetské Hámre, Krivec (m) – Sedlo tri tably (č) – Sninský kameň (č) – Strihovská poľana (z) – Krivec, autobus, 13 km, prevýšenie hore 655 m, dole 638 m.

C: Remetské Hámre, Krivec (m) – okolo Morského oka – Remetské Hámre, autobus, 4 km, prevýšenie hore 181 m, dole 181 m.

Výstup na Vihorlat

A+: Remetské Hámre, autobus (ž) – Stará koniareň (z) – Poľana (č) – Vihorlat (č) a späť – Poľana (z) – Sedlo Rozdiel (č) – Sedlo Tri tably (ž) – Zemplínske Hámre, kameňolom (ž), 20 km, prevýšenie hore 1038 m, dole 898 m.

Účastníkov výstupu na Vihorlat autobus bude čakať v Zemplínskych Hámroch.

Streda, 14. júla, Viniansky hrad a Vinianske jazero

A: Kaluža, hotel Chemes (z) – Medvedia hora (ž) – Senderov (m) – Pod Vinianskym hradom (ž) – Viniansky hrad (ž) – Vinianske jazero (z) – Kaluža, Medvedia hora (z), hotel Chemes, 15 km, prevýšenie hore 460 m, dole 460 m.

B: Kaluža, hotel Chemes (z) – Medvedia hora (ž) – Senderov (m) – Pod Vinianskym hradom (ž) – Viniansky hrad (ž) – Vinianske jazero (ž) – Kaluža, Medvedia hora (z), hotel Chemes, ubytovanie, 17 km, prevýšenie hore 489 m, dole 499 m.

C: Kaluža, hotel Chemes (z) – Medvedia hora (ž) – Vinianske jazero (z) – Kaluža, Medvedia hora (z), hotel Chemes, ubytovanie, 8 km, prevýšenie hore 168 m, dole 173 m.

Štvrtok, 15. júla, Beňatinská veľryba

Po prehliadke dreveného kostola v Ruskej Bystrej sa vyberieme na turistiku.

A: Ruská Bystrá, kostol (z) – Pilnikova lúka (č) – Podhoroď (č) – lom Beňatina, autobus, 17 km, prevýšenie hore 698 m, dole 675 m.

B: Ruská Bystrá, kostol (z) – Pilnikova lúka (č) – Podhoroď (č), autobus, 12 km, prevýšenie hore 422 m, dole 530 m.

Piatok, 16. júla, odchod do Bratislavy o 9:00hod., cestou zastávka na obed, predpokladaný príchod do Bratislavy cca. o 19:00hod.

Zmena turistického programu vyhradená, najmä kvôli miestnym a časovým podmienkam.

Ubytovanie máme zabezpečené v hoteli Chemes (v ponuke hotela je wellnes a rehabilitácia) v Kaluži, v dvojposteľových izbách s polpenziou (raňajky a večere), pobyt začíname nedeľu večerou a ukončíme v piatok raňajkami.

Predpokladané náklady:

Predpokladané náklady pri obsadení autobusu 40 osobami sú 230 eur/osoba. V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie v dvojposteľových izbách na 5 nocí s polpenziou v hoteli Chemes. Celkové náklady budú vyúčtované podľa skutočných nákladov po skončení TA.

Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Prípadnú neúčasť na akcii po zaplatení zálohy treba nahlásiť garantom čo najskôr, ak sa nenájde náhradník, odhlásený znáša náklady za služby, ktoré sa nepodarí stornovať.

Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj situácie v súvislosti s vírusom COVID -19 na Slovensku si dovoľujem upozorniť, že garant akcie objednáva ubytovanie, stravovanie a dopravu pre prihlásených účastníkov akcie v ich mene a v prípade, ak tieto služby neboli z akéhokoľvek dôvodu poskytnuté, nenesie za akúkoľvek škodu týmto spôsobenú žiadnu zodpovednosť. Takúto prípadnú škodu si znáša každý účastník turistickej akcie sám, garant akcie však vyvinie primerané úsilie, aby vzniku takejto škody zabránil, prípadne ju minimalizoval.

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť najneskôr do 20. júna 2021 vyplnením formulára:

Srdečne Vás pozývam a teším sa na akciu

Kristián (0907 306 007)

Verzia pre tlač: TA Vihorlat