TA SÚĽOVSKÉ SKALY

TO BJATEK Vás pozýva na jednodňovú turistickú akciu

 SÚĽOVSKÉ SKALY

15.10. 2022 (sobota) 

Informácie o oblasti:

Súľovské skaly sú geomorfologický podcelok Súľovských vrchov, charakteristický výrazným členitým reliéfom. Nachádzajú sa približne 10 km smerom na juh od mesta Bytča. Sú turisticky vyhľadávanou lokalitou, nachádza sa v nich národná prírodná rezervácia Súľovské skaly. Najvyšším vrchom je Žibrid s výškou 867 m n. m.

Organizácia akcie:

Odchod autobusu od NBS Slovanská ulica o 7.15 h, príchod do Súľova okolo 10 h. Predpokladaný odchod zo Súľova  o 17.30 h, príchod do Bratislavy o 20.30 h.

 Turistické trasy: 

Trasa A – Súľov – hrad Lietava:   Dĺžka trasy: 16 km, celkové stúpanie 900 m, celkové klesanie 855 m, trvanie 6:00 h

 Súľov, parkovisko (360)  zelená – Hrad Súľov (635)  zelená – Lúka pod Súľovským hradom (550)   červená – S. pod Bradou (650)  červená – Pod Roháčom (710)    zelená – Roháčske s. (696)  modrá – Pod Dubovcom (545)  modrá – Podhorie (455)  modrá – Hrad Lietava (615)  modrá – Lietava Majer (405)

Trasa B – Súľov – veľký okruh:  Dĺžka trasy:10 km, celkové stúpanie 685 m, celkové klesanie 685 m, trvanie 4:30 h

 Súľov, parkovisko (360)  zelená – Hrad Súľov (635)    zelená – Lúka pod Súľovským hradom (550)   červená – S. pod Bradou (650)  červená – Pod Roháčom (710)    žltá – Lúka pod Roháčom (510)    žltá – Šarkania diera (605)  žltá – Lúka pri Kamennom hríbe (445)    červená – Skotňa (400)  červená – Súľov, parkovisko (360)

 Trasa C – Súľov – malý okruh:  Dĺžka trasy:5 km, celkové stúpanie 300 m, celkové klesanie 300 m, trvanie 2:30 h

 Súľov, parkovisko (360)  zelená – Hrad Súľov (635)    zelená – Lúka pod Súľovským hradom (550)   červená – Lúka pri Kamennom hríbe (445)    červená – Skotňa (400)  červená – Súľov, parkovisko (360)

Linky:

https://turisticky.sk/turistika/sulovske-skaly/

https://www.kamnavylety.sk/sulovsky-okruh/

Predpokladané náklady:

Predpokladané náklady za dopravu sú  17,- eur / osoba. (Kalkulácia pri obsadenosti autobusu 40 osobami).

 V prípade neúčasti na akcii sa záloha nevracia. Je možnosť nájsť si za seba náhradníka a oznámiť to garantom.

 Prihlasovanie na akciu je do 25. septembra 2022 na tejto adrese: prihláška na TA

 Na spoločný zážitok v jesennej prírode sa tešia a zdravia garanti  

 Karol Krippel – 0915 720 088 a Mária Cabadajová – 0903 572 554.

Verzia pre tlač: Oznam-o-TA-Súľov_151022