TA Okolie Bošáce, 12.10.2019

V súlade s plánom turistických akcií na rok 2019 TO BJATEK pozýva všetkých záujemcov na vychádzku „Okolie Bošáce“ po trase: 

Trenčianske Bohuslavice – Haluzice – Zabudišová – Nová Bošáca

dňa 12. októbra 2019 (sobota) 

Údaje o trase:  cca 14 km, ▲ 520 m, ▼ 410 m, 3,5 – 4 h (náučný chodník)

Odchod autobusu zo Slovanskej ulice je o 7:15 h (autobus bude pristavený o 7:00 h)

Prehliadky zaujímavostí:
Bošáca – Múzeum Bošáckej doliny
T. Bohuslavice – Kaplnka Nepoškvrneného počatia panny Márie
Haluzice – rozhľadňa Hájnica, Haluzická tiesňava, zrúcanina románskeho kostola
Zemianske Podhradie – Pamätný dom Ľ. Riznera a Ľ. Holubyho

V Novej Bošáci – v krčme Pod Lipou plánujeme ochutnávku miestnych destilátov. Bude možnosť záhryzu a prípadne aj kúpa destilátov. Podrobnejšie info, t. j. vstupy a cena za ochutnávku, záhryz a kúpa, budú oznámené týždeň pred akciou.

Predpokladaný návrat do BA okolo 20 h.

Cena dopravy pri cca 45 účastníkoch bude 9 €/os.

Prihlásiť sa môžete do 27.9.2019 cez pripojený formulár.

Na Vašu účasť sa tešia garanti Andrejka, 0907 76 22 92  a Vlado, 0948 51 62 72