TA Moravský kras

TO BJATEK Vás pozýva na turistickú akciu

moravský kras (česko)

v termíne 19. – 21. mája 2023

Moravský kras patrí medzi najvýznamnejšie krasové oblasti v strednej Európe. Na celom území je známych viac ako 1100 jaskýň, najznámejšou je jaskyňa Punkevné s možnosťou plavby na podzemnej riečke Punkve spojenou s prehliadkou dna priepasti Macocha. Ďalej sem patria: Kateřinská jaskyňa, ktorá je známa unikátnymi paličkovými stalagmitmi, jaskyňa Balcarka s bohatou a farebnou kvapľovou výzdobou, Sloupsko-šošůvské s bohatou vojenskou históriou a jaskyňa Výpustek. Pozoruhodné sú tiež typické krasové kaňony Pustý a Suchý žľab, prepadanie Bielej vody. Najcennejšie lokality sú chránené v štrnástich prírodných rezerváciách, v ktorých sa vyskytujú početné unikáty živej i neživej prírody – napríklad iba na dne priepasti Macocha nájdeme vzácnu Kruhatku Matthioliho. Krasové podzemie je zimoviskom netopierov, typických zástupcov jaskynnej fauny.

Program

Piatok, 19. mája

Odchod autobusu o 15:15 od budovy NBS, predpokladaný príchod na ubytovanie je okolo 19:00, večera. Ubytovanie máme rezervované v hoteli Skalní Mlýn, ktorý sa nachádza pri vstupe do CHKO Moravský Kras. Stravovanie je zabezpečené formou polpenzie, začíname v piatok večerou, končíme v nedeľu raňajkami.

Sobota, 20. mája

A: Skalní Mlýn-hotel (m) – Punkevní jaskyňa, návšteva jaskyne (m) – Pod Salmovkou (č) – Sloup (č) – Šošůvka (č) – Holštejn (č) – Ostrov – Nad Balcarkou (z) – Občiny rozc. (č) – po cca. 400 m odbočiť na neznačenú cyklocestu vedúcu údolím – pokračovať zelenou turistickou cestou až k hotelu Skalní Mlýn, 25 km, ↑ 368 m, ↓ 368 m.

B: Skalní Mlýn-hotel (m) – Punkevní jaskyň, návšteva jaskyne (m) – Pod Salmovkou (č) – Sloup (č) – Šošůvka (č) – Holštejn (č) – Ostrov – Nad Balcarkou (z) – Občiny rozc. (z) – Macocha (ž) – pokračovať až k hotelu Skalní Mlýn, 21 km, ↑ 310 m, ↓ 310 m.

C: Skalní Mlýn-hotel (m) – Punkevní jaskyňa, návšteva jaskyne (m) – Pod Salmovkou (z) – Macocha (ž) – Nad Pstým žlebem (z) – Ostrov – Nad Balcarkou (z) – Občiny rozc. (z) – Macocha (ž) – pokračovať až k hotelu Skalní Mlýn, 12 km, ↑ 225 m, ↓ 225 m.

Pre trasy A B, C bude možnosť odvozu autobusom z obcí Sloup, Šošuvka, Ostrov u Macochy až k hotelu.

Nedeľa, 21. mája

Odchod autobusu o 8:30 do Adamova.

A: Adamov nám. (m) – Stará Huť u Adamova (m) – Býčí skála jesk. (z) – U Zubu času lávka (m) – Pod kostelíkem (ž) – Na Újezdě rozc. (m) – Jelenec pomník (m) – U sedmi dubu (č) – Adamov nám., autobus, 12 km, ↑ 316 m, ↓ 316 m.

Z Adamova odvoz autobusom k zámku Rájec nad Svitavou, prehliadka zámku. Po prehliadke odvoz autobusom do pivovaru Černá Hora, možnosť prehliadky pivovaru a obed, následne odchod do Bratislavy o 17:30, príchod cca. o 20:00.

Trasy a program sa môžu zmeniť podľa okolností (počasie a pod.).

Predpokladané náklady zahŕňajú ubytovanie s polpenziou (raňajky – bufetové, večere – dvojchodové servírované), vstupné do zámku a Punkevní jaskyne, dopravu autobusom.

Výška zálohy je 230 €/osobu.

Celkové náklady budú vyúčtované podľa skutočných nákladov po skončení TA. Prípadnú neúčasť na turistickej akcii treba nahlásiť garantom čím skôr, v prípade ak sa nenájde náhradník, odhlásený znáša náklady, ktoré sa nepodarí stornovať. Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť najneskôr do 23. apríla 2023 vyplnením formulára na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCwsgMkO6jM8zrxkiX9ilSuaz7CQAFUJEdiby7mfYA2y2VXw/viewform?usp=sf_link

Podrobnejšie informácie poskytnú garanti akcie:

Kristián Slovák 02 5787 2708 a Mária Janská 02 5787 2638

Verzia pre tlač: Moravský kras