TA Kokořínsko, Křivoklátsko, Český kras

V súlade s plánom turistických akcií na rok 2018 organizuje TO BJATEK
pre priaznivcov turistiky 5-dňový turisticko-poznávací zájazd

ChKO Kokořínsko, ChKO Křivoklátsko, ChKO Český kras

v dňoch 4. – 8. mája 2018
(je potrebné čerpať 1 deň dovolenky 7.5.)

Popis oblastí:

Chránená krajinná oblasť Kokořínsko   Chránená krajinná oblasť zaberá rozlohu
cca 410 km².  Krajina má kaňonovitý charakter, v severnej časti prechádza  do pahorkatiny, sú pre ňu typické pieskovcové skaly, z ktorých mnohé vytvárajú rozličné tvary – skalné previsy, drobné jaskyne, výklenky a rímsy. http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/charakteristika-oblasti/

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko  chránené územie v Česku nachádza na západnom okraji Stredočeského kraja zhruba 30 kilometrov od Prahy. Stredom CHKO vedie kaňonovité údolie rieky Berounky. V r. 1977 sa Křivoklátsko stalo biosférickou rezerváciou UNESCO. http://krivoklatsko.ochranaprirody.cz/charakteristika-oblasti/

Chránená krajinná oblasť Český kras – nachádza sa medzi Prahou (Radotínom)
a juhom Berouna. Vytvoril sa tu pestrý členitý reliéf, vďaka eróznej činnosti Berounky a jej prítokov, ktorých údolia majú mnohokrát kaňonovitý profil. V najhodnotnejších oblastiach boli    vyhlásené maloplošné zvlášť chránené územia, z ktorých rozlohou najväčšie je Národná prírodná rezervácia Karlštejn (1 546 ha). http://ceskykras.ochranaprirody.cz/charakteristika-oblasti/

Program:

4. 5. 2018, piatok, odchod z Bratislavy o 15,30 h, príchod do Mělníka (380 km) o cca 21 hod, ubytovanie, bez večere.
Ubytovanie s polpenziou v hoteli Ludmila:  www.ludmila.cz
Izby sú 2- a 3-lôžkové

Kto bola Ludmila – manželka prvého historicky známeho českého panovníka z rodu Přemyslovcov, Bořivoja I. Pochádzala z krajiny salských Srbov. Narodila sa niekedy po roku 850 a pred rokom 875 sa vydala za Bořivoja I. Ludmila s Bořivojom sú považovaní za prvý historicky známy český panovnícky pár a ako prvá známa generácia sú prapredkami českých panovníkov až do likvidácie českého kráľovstva v jeseni 1919. Po svojej mučeníckej smrti rukou vraha sa stala prvou českou sväticou. Bořivoj, po krste Metodom, dal postaviť  na svojom hradisku na Levém Hradci (Roztoky
u Prahy) prvý kresťanský kostol v Čechách. Je to prvé ohnisko kresťanstva v Čechách a také prvé mocenské centrum přemyslovského štátu. Neskôr svoje sídlo preniesol  na novozaložený Pražský hrad, kde dal tiež postaviť kostol.

5 . 5. 2018, sobota – Kokořínsko
prehliadka hradu Kokořín, po prehliadke presun autobusom do Střezivojic

a) Střezivojice – (ž) Pod Kostelečky – (ž) Zbrázděný vrch – (z) Konrádov – (z) Pod Drnclíkem, rázc. – (č) Pod Lipovým vrchem – (č,m) hrad Houska a späť – (m) Vrátenská hora, rozhľadňa –
(m) Nosálov – (m) Lobeč; autobusom do Mělníka
18 km / 720 m / 780 m / 6 h

b) Střezivojice – (ž) Pod Kostelečky – (ž) Zbrázděný vrch – (z) Konrádov – (z) Pod Drnclíkem, rázc. – (č) Pod Lipovým vrchem – (č,m) hrad Houska – parkovisko pod hradom;
11,3 km / 540 m / 530 m / 4 h
autobusom do mestečka Lobeč, autobusom do Mělníka

c) Mělník a okolie

Po večeri ochutnávka mělnických vín v pivnici Regionálneho múzea v Mělníku.

6. 5. 2018, nedeľa – Křivoklátsko a Český kras
prehliadka hradu Křivoklát;  po prehliadke presun autobusom do dediny Točník

a) Točník – hrad Žebrák a späť – (ž,č) Točník, hrad – (ž) Hředle – (ž) Vraní skála – (ž) Vraní skála, rázc. – (m) Hudlice – (č) Lísek – (č) Děd – (m) Beroun;
22 km / 750 m / 860 m / 7h

a1-) Točník – hrad Žebrák a späť – (ž,č) Točník, hrad – (ž) Hředle – (ž) Vraní skála – (ž) Vraní skála, rázc. – (ž) Na Vartě – (m) Krušná hora – (m) pod Hudlickým vrchem – (m+č) Hudlice
17 km / 610 m / 520 m / 5,40 h
autobusom do Berouna

a2-) Točník – hrad Žebrák a späť – (ž,č) Točník, hrad – (ž) Hředle – (ž) Vraní skála – (ž) Vraní skála, rázc. – (m) Svatá – (m) Hudlice
12,8 km / 540 m / 450 m / 4,50 h
autobusom do Berouna

b) Točník – hrad Žebrák a späť – (ž,č) Točník, hrad a späť (cca 2 km / 130 m / 130 m; 0,50 h)
presun autobusom do dediny Bubovice, Špičatý vrch – (m) Hornický skanzen Solvayovy lomy – odtiaľ po neznačkovanej ceste a NS Svatojánsky okruh – (č) odbočka na vyhliadku Svatojánská skalní stěna – (č) Svatý Jan pod Skalou (kláštor benediktínov, kaplnky, múzeum, jaskyňa, vyhliadky, občerstvenie) – zo Sv. Janu po ceste Vojty Náprstka (č) do Berouna;
9 km / 230 m / 430 m / 2,45 h

c) Beroun a okolie

Z Berouna všetci autobusom do Mělníka

 7. 5. 2018, pondelok – Kokořínsko
autobusom na parkovisko Kokořín, podhradie

a) Kokořín, dolina – (m,z) Nedamy – (z) Malá Jestřebice (odb. na kamenný most) – (z) Jestřebice, Drákulova krčma – (z) Jestřebické pokličky – (z) Vojtěchov – (z) Vojtěchov, Boudecký mlýn –
(č) Pokličky, rázc. – Pokličky a späť – (m) Náckova rokle – (z) Obří hlava a žába – (m) Švédsky val – (m) Na Rovinách – (Cinibulkova NS) Skalní město Bludiště – (CNS) Vyhlídky, rázc. – (CNS) Kačina – (CNS) Prolezovačky, jaskyňa Obraznice – (CNS) Romanov – (CNS) Mšeno;
17 km / 720 m / 660 m / 5:45 h

b1) Kokořín, dolina – (m,č) U Grobiana – (ž) Hradsko [kaplnka a kostol Sv. Jiří, slovanské hradisko] – (ž) Kočičina, pod Hradskem – (č) Sedlec, Bílka rázc. – (m) Náckova rokle – (z) Obří hlava a žába – (m) Švédsky val – (m) Na Rovinách – (Cinibulkova NS) Skalní město Bludiště –
Na Rovinách – (m) Mšeno;
12 km / 540 m / 420 / 4:10 h

b2) Kokořín, dolina – (m,č) U Grobiana – (ž) Hradsko [kaplnka a kostol Sv. Jiří, slovanské hradisko] – (ž) Kočičina, pod Hradskem – (č) Sedlec, Bílka rázc. – (č,m) Mšeno;
7,5 km / 330 m / 200 m / 2:35 h

c) Cinibulkova Náučná stezka: Mšeno – Romanov – Kačina, rázc. – skalné mesto Bludiště –
Na Rovinách – Švédsky val – Obří hlava a žába – (m) Mšeno;
8,7 km / 400 m / 400 m / 3 h

autobusom z Mšena do Mělníka

8. 5. 2018, utorok – Kokořínsko a Český kras
po raňajkách odchod autobusom do Liběchova
turistika: Liběchov – (m) Čertovy hlavy – (m) Želízy;
2,5 km / 100 m / 100 m

autobusom do Karlštejnu, prehliadka hradu

Spoločný obed v dedine Olbramovice, kde sa nachádza aj Čapí Hnízdo, cca o 14h,
cena obeda cca 80 – 100 Kč, platba hotovosťou.

Predpokladaný príchod do BA o 21,00 hod.        

 Turistické mapy a linky:

mapy: Shocart, č. 012  Kokořínsko 1:50 000
Shocart, č. 016 Křivoklátsko 1:50 000

Kartografie Praha, č. 17  Kokořínsko  1:50 000
Kartografie Praha, č. 15  Křivoklátsko 1:50 000

linkyhttp://www.hradkrivoklat.eu
 http://www.hradkokorin.eu
https://www.hrad-karlstejn.cz/cs

Program a poradie trás sa môžu meniť v závislosti od počasia a iných okolností.

Predpokladané náklady:
Predpokladané náklady pri obsadení autobusu 45 osobami sú 155 eur / osoba
V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie na 4 noci s polpenziou v hoteli Ludmila a režijné náklady. Celkové náklady budú vyúčtované podľa skutočnosti po skončení TA.

V reštaurácii hotela Ludmila sa dá platiť kartou.

Vstupy do hradov:
Kokořín  –      80 Kč / 50 Kč    – okruh I. + II., cca 40 min
Křivoklát –   120 Kč / 80 Kč    – 45 min, skrátená prehliadka
Karlštejn –   190 Kč / 130 Kč  – 55 min, I. okruh

Ochutnávka  – veľká degustácia – 110 Kč/os  (7 vzoriek vína po 0,5 dcl)

Bližšie informácie k platbám za vstup na hrady a za degustáciu budú poskytnuté prihláseným účastníkom v posledných informáciách, ktoré budú oznámené pred TA.

Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Prípadnú neúčasť na akcii po zaplatení treba nahlásiť garantom čím skôr, v prípade ak sa nenájde náhradník, odhlásený znáša náklady, ktoré sa nepodarí stornovať.

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť najneskôr do 22. marca 2018 vyplnením formulára:

Verzia oznamu pre tlač:  Ko-Kri-CeK

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na akciu

Vlado Senčák (0948 516 272)   Andrea Barillová (0907 762 292)

Obrazová príloha: