TA Baťov kanál

V súlade s plánom turistických akcií TO BJATEK pre rok 2017

pozývame všetkých priateľov a priaznivcov turistiky

v termíne 26.-28. mája 2017

na turisticko – poznávací zájazd Baťov kanál

v okolí Buchlovic a prírodného parku Chřiby.

 Popis

Chřiby – členitá vrchovina porastená bukovými a dubovo-hrabovými lesmi skrýva celý rad turisticky atraktívnych miest. Okrem listnatých lesov sú charakteristické aj drobné pieskovcové skalné útvary hojne využívané horolezcami napr. skalná veža Kozel.

Baťov kanál – unikátna vodná cesta bola pôvodne projektom na zavlažovanie územia a prepravu paliva. Dnes slúži na turistické účely.

Buchlovický zámok – je postavený v štýle talianskeho baroka a ide o jeden z najkrajších komplexov svojho druhu v Čechách.

Velehrad – najvýznamnejšie pútnické miesto Moravy. Bazilika s 800 ročnou históriou.

Skanzen Modrá – nachádza sa v lokalite pôvodného veľkomoravského osídlenia z doby veľkomoravskej ríše (9. storočie). Novovybudované centrum s možnosťou prehliadky ako žili Slovania.

Program

Odchod autobusom z Bratislavy je v piatok o 15:15 od budovy NBS, príchod na miesto ubytovania cca. o 17:30, večera je objednaná na 18:00.

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Buchlovice (https://www.hotelbuchlovice.cz/kontakty/) a v okolitých penziónoch (podľa počtu záujemcov). Raňajky a večere sú zabezpečené v hoteli Buchlovice.

V piatok 26. mája, po večeri, od 19:30 do 21:30 je naplánovaná komentovaná ochutnávka vín v Centru Slováckych tradic, bližšie informácie nájdete na adrese: http://www.cstskanzen.cz/vinna-stezka.html. Na ochutnávku je pripravených 104 druhov vína s drobným občerstvením (chlieb a syr). Ochutnávka sa začne zakúpením degustačnej karty s príslušným kreditom (kredit je možné dodatočne navýšiť, nespotrebovaný kredit sa na konci degustácie vracia späť v hotovosti). V jednotlivých automatoch sa potom vyberie druh a požadovaný objem vína (0,2, 0,5 a 1 dl), po priložení karty sa odpočíta príslušný kredit. Odporúča sa kredit v hodnote 300 Kč na osobu. Orientačná cena vzoriek vín je od 7 Kč (0,2 dl) do 60 Kč, priemerná cena je 13 Kč. Doprava záujemcov je zabezpečená autobusom.

Podľa záujmu na mieste a časových možností, po ochutnávke vína navrhujeme aj komentovanú prehliadku pálenice spojenú s ochutnávkou troch druhov pálenky za cenu 180 Kč/osoba.

Cena za ochutnávku sa skladá z troch položiek: cena za občerstvenie 50 Kč/os, povinná položka + cena za ochutnávku, výšku kreditu si zvolí každý podľa svojho uváženia + cena za ochutnávku pálenky 180 Kč/os, voliteľná položka.

Prihláška na ochutnávku slúži iba na zisťovanie záujmu, platí sa na mieste.

Sobota, 27. mája

A: Buchlovice (ž) – Sv. Barbora (č) – Pod Břesteckou skalkou (z) – Dubový díl (z) – Salaš (z) – lov. ch. Hubertka (z) – Bunč (z) – Bunč. rozc. (č) – Pod Brdem (č) – (odbočka na Brdo rozhľadňa) – Vlčák (č) – Pod Vlčákem (č) – Buchlovský kámen rozc. (č) – Buchlov háj (č) – hrad Buchlov (č) – Sv. Barbora (ž) – Buchlovice (ž), 30 km.

B: odvoz autobusom na Bunč: Bunč (č) – Bunč. rozc. (č) – Pod Brdem (č) – (odbočka na Brdo rozhľadňa) – U Padlých (m) – Salaš (m) – Dubový díl (z) – Pod Břesteckou skalkou (č) – Sv. Barbora (č) – Buchlovice (ž), 18 km.

C: Ráno o 9:00 odvoz autobusom na trasu B a potom do Strážnic, o 11:00 nástup na hodinovú plavbu loďou cez Baťov kanál. Po plavbe odvoz autobusom do Uherského Hradišťa, prehliadka mesta (individuálna návšteva múzeí, napr. Slovácké museum, památník Velké Moravy). O 17:30 odchod autobusom do Buchlovic, 18:30 večera.

Predpokladaná cena plavby loďou:  100 Kč/osobu, alebo 4€.

 Nedeľa, 28. mája

Po raňajkách prehliadka zámockého parku, od 10:15 prehliadka zámku Buchlovice v dvoch skupinách (po 25 osôb).

Treba rátať so vstupným na zámok Buchlovice vo výške 130/90 CZK. Bližšie informácie o vstupnom a zľavách: https://www.zamek-buchlovice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/1012-zamecke-interiery-zakladni-okruh

Máme rezervované vstupy na prehliadku zámku Buchlovice o 10:15 a 10:30.

Túry z Buchlovíc končia v pútnickom mieste Velehrad:

Individuálne prehliadky baziliky vo Velehrade sú možné v čase od 11:30-14:30 a od 16:00-17:30. O 15:00 je v bazilike sv. omša, počas nej nie sú dovolené prehliadky.

A: Buchlovice (ž) – Sv. Barbora (č) – Pod Břesteckou skalkou (č) – Břestecká skála (č) – Chabaně (č) – Velehrad (č) – Modrá (m) – Modrá rozhľadňa rozc. (m) – náučný chodník fauna a flóra Chříbu (m) – Králuv stul (m) – V Březičkách (m) – U Zlacké stud. (ž) – Salaš dolní (m) – Velehrad (m), autobus, 25 km

B: Buchlovice (ž) – Sv. Barbora (č) – Pod Břesteckou skalkou (č) – Břestecká skála (č) – Chabaně (č) – Velehrad (č), autobus, 11 km.

C: Po prehliadke zámku odvoz autobusom na Velehrad, individuálna prehliadka baziliky, archeoskanzenu Modrá, príp. Živej vody Modrá.

Odchod z Velehradu do Bratislavy o 17:30, predpokladaný príchod do Bratislavy o 20:00.

Predpokladané náklady sú 90 Eur pri obsadenosti autobusu 45 osôb. V cene je ubytovanie,

polpenzia a doprava autobusom.