TA Bakony

TO BJATEK Vás pozýva na turistickú akciu

Pohorie Bakony (Maďarsko)

v termíne 5. – 8. mája 2023

Bakonský les (maď. Bakony) je krasové pohorie s rozlohou asi 4 000 kilometrov štvorcových. Jeho najvyšším bodom je vrch Kőris-hegy (709 m). Bakony tvoria prevažne morské sedimenty z obdobia triasu a jury (vápenec, dolomit, slieň). Súčasná podoba pahorkatiny vznikla asi pred 45 miliónmi rokov. V regióne Bakony sa nachádza 15 chránených jaskýň a oblasť je známa tým, že sa v nej nachádza množstvo roklín. Dnešné rokliny vznikli zrútením veľkých jaskynných systémov, tieto obrovské priehlbiny sa časom zmenili na rokliny a roklinové údolia. Zo zaujímavých miest vyniká mesto Zirc kde sa nachádza opátstvo Cisterciánskeho rádu založené v roku 1182.

Odchod v piatok o 15:15 od budovy NBS, predpokladaný príchod je o 18:30 do miesta ubytovania, večera. Ubytovanie máme rezervované v hoteli Bakony v obci Bakonybél. Stravovanie je zabezpečené formou polpenzie, začíname v piatok večerou, končíme v nedeľu raňajkami.

Sobota, 6. mája

A: ubytovanie, žltá  – pri rázcestí pokračovať na žltú  Pörgöl-barlang – pri rázcestí pokračovať na žltú  – pri rázcestí pokračovať na zelenú  – Kisszépalma-puszta modrá  – Kőris-hegy (709 m) – pokračovať červenou  – pri rázcestí pokračovať na Boroszlán tanösvény (náučný chodník) cez roklinu Öreg-Szarvad-árok  – Odvaskő hotel (zachádzka) zelenou  pokračovať cez roklinu Bakonybéli-Szarvad-árok až k ubytovaniu, 21 km, ↑657 m, ↓657 m.

B: ubytovanie, žltá  – pri rázcestí pokračovať na zelenú  – Kisszépalma-puszta modrá  – Kőris-hegy (709 m) – pokračovať červenou  – pri rázcestí pokračovať na Boroszlán tanösvény  (náučný chodník) cez roklinu Öreg-Szarvad-árok  – Odvaskő hotel (zachádzka) zelenou  pokračovať cez roklinu Bakonybéli-Szarvad-árok až k ubytovaniu, 19 km, ↑692 m, ↓692 m.

Nedeľa, 7. mája

Odchod autobusu o 9:00 od hotela.

A: Roklina potoka Cuha, autobus, červená  – pri Ördög-rét odbočiť na červenú  – Alsó-Cuha-szurdok červená  – pred obcou Vinye odbočiť na červenú  a pokračovať roklinou Cuha-szurdok súbežne s potokom a železnicou červenou značkou  až do mesta Zirc, Cisterciátske opátstvo, možnosť prehliadky arboréta pri opátstve (vstupné), 17 km, ↑377 m, ↓195 m.

B: hrad Csesznek autobus, žltá  – cez Aranyos-völgy žltou  – pri Rókalyuk-domb pokračovať roklinou Cuha-szurdok súbežne s potokom a železnicou červenou značkou  až do mesta Zirc, Cisterciátske opátstvo, možnosť prehliadky arboréta pri opátstve (vstupné), 12 km, ↑258 m, ↓141 m.

Možnosť občerstvenia a ochutnávky pív v pivovarskej reštaurácii patriacej opátstvu. Odvoz autobusom z mesta Zirc na ubytovanie, večera.

Pondelok, 8. mája

Odchod autobusu o 9:00 od hotela.

A: hrad Csesznek parkovisko, zelená  – pokračovať až k rázcestiu s červenou  roklina Ördög-árok – parkovisko pod hradom Csesznek, 12 km, ↑421 m, ↓421 m.

Odchod autobusom do mesta Győr, voľný program, odchod z mesta o 17:00, príchod do Bratislavy o 18:00.

Trasy a program sa môžu zmeniť podľa okolností (počasie a pod.).

Predpokladané náklady zahŕňajú ubytovanie s polpenziou (raňajky – bufetové, večere – servírované) a dopravu autobusom.

Výška zálohy je 199 €/osobu.

Celkové náklady budú vyúčtované podľa skutočných nákladov po skončení TA. Prípadnú neúčasť na turistickej akcii treba nahlásiť garantom čím skôr, v prípade ak sa nenájde náhradník, odhlásený znáša náklady, ktoré sa nepodarí stornovať. Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť najneskôr do 3. apríla 2023 vyplnením formulára na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC8Du0P8nh3PEVn62X0t8vZKIsUDU66Xc3GftCVvwn0LtYTQ/viewform?usp=sf_link

Podrobnejšie informácie poskytnú garanti akcie

Kristián Slovák 02 5787 2708 a Mária Janská 02 5787 2638

Verzia pre tlač: Bakony oznam