TA STEINWANDKLAMM & MYRAFALLE

TO BJATEK Vás pozýva na jednodňovú turistickú akciu

STEINWANDKLAMM & MYRAFALLE  

27.4. 2019 (sobota)

Informácie o oblasti:

Muggendorf, východisková dedinka našej turistiky, sa nachádza v Dolnom Rakúsku. Vzdialenosť od Bratislavy je 140 km. Leží v Gutensteinských Alpách, ktoré sú husto zalesnené a v poradí druhé najnižšie (po Viedenskom lese) s nadmorskými výškami do 1 399 m n.m.

Roklina Steinwandklamm vznikla vo vápencoch vplyvom roztopenia ľadovca a neskôr ju modelovali ďalšie prírodné vplyvy. Jej údolím preteká potok Klammbach, ktorý býva však okrem jari skoro vždy suchý. V roku 1884 vybudoval Klub rakúskych turistov prechod roklinou pomocu lávok a schodkov a v roku 1927 ju vylepšil cestou Rudolf-Decker Steig zaistenou rebríkmi vedenými po skalách a cez jaskyňu Türklenloch, ktorej názov pochádza z doby, kedy sa pred nájazdami Turkov schovávali miestni obyvatelia. Prezradil ju vraj dym z rozrobeného ohňa.

Myrafȁlle je kaskáda vodopádov na riečke Myra. Turistická cesta prekonáva údolie po lávkach a schodoch. Pri vstupe k vodopádom sú dve pamätné tabule pripomínajúce vznik chodníka v roku 1885 a návštevu Franza Josefa a Márie Terézie.

Trasa A: Muggendorf – Steinwandklamm – Myrafȁlle – Muggendorf

Dĺžka trasy: 14,5 km, celkové stúpanie 730 m, celkové klesanie 730 m, trvanie 5:30 h

Muggendorf (450 m) – 1,65 km vyhliadka Hausstein (664 m) – 2,3 km  Hostinec KARNERWIRT (580 m) – 4,0 km  rozhľadňa (710 m) zelená z. – 6,3 km  vrch Almesbrunnberg (1 079 m) – 8,8 km  osada Berg (795 m) – 9,6 km  tiesňava STEINWANDKLAMM (720 m) – 10,4 km  jaskyňa Turkenloch (625 m)  – 11,2 km  hostinec JAGASITZ (700 m)  – 14,4 km  vodopády MYRA Muggendorf  (450 m).

Do tiesňavy vedú dve cesty:

1) modrá značka je jednoduchá cesta pozdĺž koryta po lávkach a schodkoch

2) červená značka je zabezpečená cesta Rudolf-Decker Steig „ferrata“, ktorá je jednosmerná. Prvý ferratový rebrík je obtiažnosť B (kolmý, 13 m dlhý), druhý rebrík je kratší, obtiažnosť B.

Trasa B: Muggendorf – Pernitz – Muggendorf (Zážitková okružná cesta)

Dĺžka trasy: 13 km, celkové stúpanie 576 m, celkové klesanie 576 m, trvanie 4:20 h

Muggendorf (450 m)Myrafȁlle – vyhliadka Hausstein (664 m) – hostinec KARNERWIRT (580 m) – Kasperhof – Seegraben  – Eichberggraben – Raimund Villa – Raimundviertel – Pernitz (430 m) – Muggendorf (450 m)

Trasa C: Muggendorf a okolie – vodopády Myrafȁlle – vyhliadka Hausstein – Muggendorf (osobné voľno)

Dĺžka trasy: od 10 km

Organizácia akcie:

Doprava – odchod autobusu od NBS Slovanská ulica o 8.00 h, príchod do Muggendorfu o 10 h. Predpokladaný odchod z Muggendorfu o 16.00 h, príchod do Bratislavy o 18.30 h.

Mapa: Freytag&Berndt WK5012 ; WK012

Predpokladané náklady:

Predpokladané náklady za dopravu sú  14,- eur / osoba.

Náklady naviac, s ktorými treba počítať, je vstupné pre skupinu B, C k vodopádom Myrafȁlle 5,- eur a vstupné pre skupinu A k vodopádom aj do tiesňavy 8,- eur.

V prípade neúčasti na akcii sa v najhoršom prípade záloha nevracia. Je možnosť nájsť si za seba náhradníka. V každom prípade to oznámte garantom.

Linky:

https://www.myrafaelle.at/

Občerstvenie na ceste:

– pri vodopádoch Myrafȁlle http://www.myrastubn.at/

– hostinec Karnerwirt http://www.karnerwirt.at/inhalt.htm

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 29. marca 2019 vyplnením formulára:

Na spoločné zážitky v jarnej prírode sa tešia a zdravia garanti  

Dušan Čunderlík – 0904 804 915 a Maja Cabadajová – 0903 572 554.