Rokoš, Uhrovský hrad, Uhrovec, 22.6.2019

Garanti: Čunderlík, Cabadajová

Trasa a) Omastiná – vrch Rokoš – hrad Uhrovec – Uhrovské Podhradie
16,5 km / 915 m / 930 m / 6:05 h

Trasa c) Uhrovské Podhradie – hrad Uhrovec – Uhrovec (prehliadka rodného domu Ľ.Štúra a A. Dubčeka)
10,5 km / 555 m / 630 m / 3:30 h