Ráno na chate. Znovu sa delíme na dve skupinky. Jedni chcú za každú cenu prejsť naplánované a uzatvoriť okruh (a musia vstávať skoro) a druhí po predchádzajúcom vyčerpávajúcom dni by prijali ľahšiu verziu a volia trasu po bivak a nazad (a môžu vylihovať). Miško F. vlastne tvorí skupinku jedinca – po sedlo a nazad. (Kto si všimne na foto „Ihlu“ ? Vrchol Schiari zdá sa, že je za „vrcholom …“)