Prosiecka a Kvačianska dolina, Choč, 4. – 7.7. 2019

Garanti: Cabadajová, Slovák

1.deň, 5.7.2019

Trasa: Prosiek – Prosiecka dolina – Červené piesky – Svorad – Veľké Borové – Dolné Borovianky – Oblazy – Kvačianska dol., ústie – Prosiecka dolina – Prosiek 
18 km / 775 m / 775 m / 5:50 h                    – 4,8 km / 210 m / 210 m / 1:25 h menej pre tých, čo končili v Kvačanoch

Autobusom na Havránok – prehliadka archeoskanzenu

2. deň, 6.7.2019

Trasa a) Lúčky – Žimerová – Veľký Choč (1607 m)  – Stredná poľana – S. Spuštiak – Pod Smrekovom – Likavka  
18,2 km / 1175 m / 1270 m / 7:15 h                             + cca 1,3 km / 100 m / 210 m / 1:25 h viac pre Ivanu, ktorá išla cez hrad Likava

Trasa b) Valaská Dubová – Stredná poľana – Veľký Choč (1607) – Žimerová – Lúčky
12,5 km / 950 m / 1037 m / 5:25 h                           

Trasa c) Lúčky – Kalameny – Záblatné – S. pod Kráľovou – Liptovský hrad (985 m) a späť
10,2 km / 450 m / 450m / 3:15 h                           

Trasa d) lanovkou na Malinô Brdo; Malinô Brdo – Vlkolínec – Hrabovo, Fatrapark
9,2 km / 270 m / 710m / 2:45 h                           

3. deň, 6.7.2019
Po raňajkách spoločný odchod autobusom do Vyšného Kubína na spoločnú trasu:
Vyšný Kubín – Tupá a Ostrá skala – Leštiny
9 km / 313 m / 253 m / 2:45 h

Ostrá skala (813,5 m n. m.) a Tupá skala sa vypínajú medzi obcami Leštiny a Vyšný Kubín a mestom Dolný Kubín. Chránený areál bol vyhlásený v roku 1972 na ploche 22,3 ha. Chránia sa výrazné skalnaté útvary s niekoľkými menšími jaskyňami (napr. Jaskyňa v Ostrej skale) a s archeologickými nálezmi (na Tupej skale sa zachovali fragmenty niekdajšieho rozľahlého hradiska z obdobia púchovskej kultúry mladej bronzovej doby)

Leštiny – prehliadka dreveného artikulárneho evanjelického kostola,
obed v kolibe Likavka

Evanjelickýartikulárny kostol, halová zrubová stavba s pravouhlym záverom, bez veže, z rokov 17221725. Nachádza sa v svažitom teréne, ktorý je vyrovnaný kamennou podmurovkou, kde sú umiestnené krypty. Pôdorys kostola je v náznaku grécky kríž. Strecha je valbová, pokrytá šindľom. Vstup vedie cez kryté schodisko a vysunutú arkádu. V areáli kostola sa ďalej nachádza objekt zrubovej márnice a zvonica z roku 1777. Interiér kostola je obložený doskami s barokovou výmaľbou. Nachádza sa tu trojramenná empora s rastlinnou výmaľbou. Oltár je ranobarokový z konca 17. storočia. Centrálny obraz Zoslania sv. Ducha bol žiaľ v roku 1994 odcudzený. Kazateľnica a krstiteľnica sú drevené, barokové. Súčasťou zariadenia je aj kópia pohrebnej zástavy Juraja Zmeškala z roku 1840. Od roku 2008 je kostol súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.