Prechod Myjavskou pahorkatinou

Vážení priatelia turistiky a priaznivci turistických prechodov,

prihlásili ste sa

na turistickú akciu T.O. BJATEK

Potulky Myjavskou pahorkatinou

spojenú s pietnou spomienkou na

generála Dr. Milana Rastislava Štefánika

v dňoch 17.5. – 19.5.2019

Na základe vašej prihlášky by sme vás radi informovali nasledovne:

Na akciu je potrebné brať 1 deň dovolenky, a to na piatok, 17.5.2019.

Pripomíname, že akcia je organizovaná formou prechodu, tzn. 3 dni si nesieme všetko potrebné so sebou v ruksakoch a putujeme z miesta na miesto.

Predpokladané náklady:

Zahŕňajú ubytovanie na turistickej ubytovni Partizán v Brezovej pod Bradlom s polpenziou, ubytovanie v Spoločenskom dome na Myjave s polpenziou, vstupy do Múzea M.R. Štefánika v Košariskách, na Gazdovský dvor na Myjave, na  hrad Branč a dopravu objednaným autobusom.

spolu zaokrúhlene:                                     57 € / os

Predpokladaná záloha 43 € sa navýšila o 14 € z dôvodu zabezpečenia čiastočnej dopravy autobusom. Celkové náklady budú vyúčtované podľa skutočnosti po skončení TA.

Prosíme prihlásených záujemcov o zaplatenie predpokladaných nákladov

najneskôr do 12. apríla 2019 (dátum pripísania platby na účet oddielu)

na číslo účtu: SK83 8330 0000 0022 0111 4257, VS 2019051

 Do správy pre príjemcu treba uviesť mená osôb, za ktoré sa platí.

V prípade nezaplatenia zálohy do uvedeného termínu na vaše miesto automaticky postupuje náhradník.

Polpenziu si nahlásite pred odchodom na akciu (budeme mať na výber z 2 jedál).

Doprava: trasu sme si fyzicky prešli a vzhľadom na komplikovanosť a nenáväznosť spojov, hlavne v nedeľu pri návrate do Bratislavy, s viacerými prestupmi a rizikom, že väčšiu skupinu nezoberie prímestský autobus, sme dopravu vyriešili nasledovne:

  • V piatok ráno cestujeme z Bratislavy vlakom do Piešťan. Lístok si hradí každý účastník individuálne, v prípade záujmu zabezpečíme na cestu vlakom hromadný lístok (bližšie pokyny zašleme týždeň pred odchodom).
  • Z vlaku prestúpime na objednaný autobus, ktorý nás hneď odvezie k Múzeu M.R. Štefánika v Košariskách. Ušetríme tak hodinu čakania na prímestský autobus a eliminujeme riziko, že nezoberie naraz celú skupinu.
  • V nedeľu popoludní nás z hradu Branč odvezie objednaný autobus do Sobotišťa, kde absolvujeme prehliadku pamiatkovej zóny Habánsky dvor. V prípade vášho záujmu máte možnosť absolvovať prehliadku ďalších pamätihodností (kaštieľ, synagóga, prameň Aničky Jurkovičovej, náučný historický chodník obcou cca 2,5 km…) + bude priestor na oddych a občerstvenie. Následne v podvečerných hodinách nás objednaný autobus odvezie do Bratislavy.

Na ubytovaní sú k dispozícii uteráky a mydlo, takže nie je potrebné si ich brať so sebou.

Na ubytovni Partizán nebude zrejme možné platiť kartou, majte preto, prosím, so sebou dostatok hotovosti na zaplatenie nápojov, kávy, ap.

Vo formulári nižšie, prosím, do 12.4.2019 vyjadrite:

  • či máte záujem o zabezpečenie hromadného lístka vlakom na trase Bratislava – Piešťany,
  • či máte v sobotu záujem o návštevu Múzea SNR na Myjave,
  • či máte v sobotu záujem o návštevu Gazdovského dvora na Myjave, časť Turá Lúka.

Upozorňujeme, že v sobotu trasa Brezová pod Bradlom – Myjava, centrum má trvanie v čistom čase (bez prestávok) cca 4:30 hod. Kto má záujem navštíviť aj Múzeum SNR aj Gazdovský dvor, musí si čas na trase zorganizovať tak, aby bol v Múzeu SNR o 14:00 hod. Prehliadka múzea trvá cca 1 hodinu. Presun na Gazdovský dvor z múzea trvá pešo cca do 40 min. Prehliadka na Gazdovskom dvore začne o 16:00 – 16:30 hod. (predtým sa tam koná svadobná odobierka).

Múzeum SNR je zatiaľ stále v rekonštrukcii, ale v čase našej akcie už má byť otvorené. V sobotu sú ochotní urobiť nám mimoriadny vstup za podmienky skupiny min. 10 osôb + k bežnému vstupnému je potrebné doplatiť 10,- EUR za mimoriadny vstup/skupina. Prosíme preto o vyjadrenie vášho záujmu o návštevu tohto múzea, aby sme návštevu vedeli zabezpečiť.

Bližšie informácie k akcii vám radi poskytnú garantky akcie Ivana Šimová, tel. 0910/379 054, simova.ivana@gmail.comVierka Pivarčová, tel. 0918/720 306, viera.pivarcova@nbs.sk.

Na potulky Myjavskou pahorkatinou s vami sa tešia

Ivana a Vierka

Horám zdar!!!

Link na oznam: https://bjatek.sk/prechod-myjavskou-pahorkatinou/