OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po vyprovokovaní Karolom, Alena odbieha aj na Dobrú Kolatu, ktorá je len o pár metrov nižšia ako Zlá Kolata. Karol ju samozrejme nenechá samotnú, veď je garant túry. Ostatní sa ženú do doliny, kde však aj tak čakajú na posledných.