Novoročná, 2.1.2022

Garantka: Pivarčová

Trasa: Pekná cesta – Pod Chlmcom – Železná studnička – Patrónka
cca 9 km ▲ 300 m ▼ 350 m  cca 3 h