Kláštor sv. Stefanos bol dnes zatvorený.
Každý kláštor mal iný „zatvárací deň“. Asi aby si mnísi na striedačku oddýchli od návštev.