Majestátnosť hôr a starobylosť dedinky priťahuje miestnu smotánku. Čo nám Kristián zabudol povedať s tým, aby sme si nesadali do predražených reštík …