Prvá zastávka bola na miestnom cintoríne pri kaplnke Esterházyovcov. Garanti pozvali aj pána Vokouna, znalca miestnej histórie, ktorý nás výkladom sprevádzal po celej trase.