o 573 × 860 v .

Hneď za roklinou Eng sa cesta rozdelila a my sme pokračovali cez ďalšiu roklinu Lackabodengraben.
Je tu prístrešok pre lesných robotníkov, ktorí …