Obed pod rozhľadňou. Tiež ju postavili aj z príspevkov EÚ. Dole pri lavičkách bol smetný kôš a info tabuľa so smermi výhľadov. Užitočnejšia by bola hore :-!

Rozhľadňa má najvyššie položenú vyhliadkovú plošinu z drevených rozhľadní u nás – 20,3 m. Pod ňou v zemi je 5. najdlhší tunel – Štefánikov.