Nakoniec sa všetci stretáme pri spoločnej večeri, aj s chatovým psom. Neskôr si zaspievame pesničku „Na Schiare dobre…), ako aj pár ľudoviek, pri ako-takom hraní na gitare.