A sme pri chate, po búrke ani chýru ani slychu…, ale počkala si nás, našťastie až v údolí. Škoda, že odtiaľto nemáme foto ako Ferko s pivkom v ruke zdraví prichádzajúce Nemky s klobúkom na hlave, ako pravý Talian.