Cyklotúra k trojmedziu SK – A – HU, 13. 6. 2020

Garant: Lovásik

Trasa: Most Lafranconi – Vojenský cintorín a bunker BS-8 – trojmedzie
– Dunajská cyklohrádza – Most Apollo – OC Eurovea