o 430 × 860 v .

Socha pustovníka Svorada, po ktorom je pomenovaná poľana nad Prosieckou dolinou. Žil veľmi asketickým životom. Okolo tela nosil stále opásanú reťaz, ktorá sa mu až vrástla do tela, na následky čoho zomrel.