TA Českomoravská vrchovina, kraj Vysočina

V súlade s plánom turistických akcií na rok 2019 organizuje TO BJATEK
pre priaznivcov turistiky 5-dňový turisticko-poznávací zájazd

Českomoravská vrchovina, kraj Vysočina

v dňoch 8. – 12. mája 2019

(je potrebné čerpať 2 dni dovolenky 9. a 10. 5.)

Popis oblastí:

Vysočina
Vysočina vyzerá ako idylický obraz vidieka: oblé kopce, hlboké lesy, rozľahlé lúky, rybníky, potoky kľukatiace sa skrz údolia a cesty lemované alejami. Nájdete tu tiež celý rad historických miest, kostolov, múzeí, technických pamiatok a pozoruhodných miest, z nich tri sú zapísané v zozname UNESCO.

Chránená krajinná oblasť  Žďárske vrchy sa dá považovať za jednu z posledných  nedotknutých oáz kľudnej a čistej prírody v srdci Česka. Krajina okolo Žďáru nad Sázavou ponúka nielen prírodu ale aj mnoho historických stavieb a kultúrneho vyžitia. Najväčším lákadlom oblasti je pútnický kostol svätého Jána Nepomuckého na Zelenej hore zapísaný na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Najvyšším vrcholom Žďárskych vrchov je Devět skal, 836 m, prírodná pamiatka, ktorej názov je odvodený od skalného labyrintu, ktorý tvoria tri dlhé hrebene s deviatimi vežami a tromi malými vežičkami. K ďalším prírodným zaujímavostiam Žďárskych vrchov patrí Žákova hora.

Chránená krajinná oblasť  Železné hory  sa nachádza na rozlohe 284 km² v severnej časti Českomoravskej  vrchoviny s najvyšším bodom Vestec, 668 m.

Prírodný park Čeřínek, s najvyšším vrchom Čeřínek (761 m) leží asi 10 km západne od Jihlavy. Územie takmer celého parku je pokryté zmiešanými lesmi.  V severozápadnej časti parku leží prírodná pamiatka Hojkovské rašelinisko. Čertův hrádek je skalnatý vrch na hrebeni Čeřínku na juhozápade parku. Sú tu výrazné zbytky prírodnej skalnej hradby s mrazovými zrubmi a skalnými misami.

Špičák je geomorfologický okrsok tvoriaci súčasť  Brtnickej vrchoviny v okolí mesta Třešť. Najvyšším bodom je Velký Špičák (734 m), medzi ďalšie významné body patrí Malý Špičák (673 m), Popický vrch (682 m), Korunní kopec (661 m) a Kamenný kopec (652 m).

Pamiatky UNESCO:

Prvá z  pamiatok UNESCO  na Vysočine je  Telč, mesto s rozprávkovou atmosférou a nádherným historickým centrom. Navštívte renesančný zámok a prejdite sa po námestí, ktoré lemujú gotické a renesančné meštianske domy s podlubiami a bohato  zdobenými štítmi!

Druhým miestom je pútnický kostol sv. Jána Nepomuckého na Zelenej hore v Žďári nad Sázavou, vybudovaný podľa projektu architekta J. B. Santiniho, majstra barokovej gotiky. Tvrdí sa, že na hladine Vltavy, kde sa Ján Nepomucký utopil, sa objavila koruna z piatich hviezd a preto má stavba tvar päťcípej hviezdy, tiež päť východov, na hlavnom oltári je päť hviezd a päť anjelov.

Treťou pamiatkou UNESCO na Vysočine  je židovská štvrť so synagógou a cintorínom v Třebíči, ktorá bola ako doklad pokojného spolužitia židovskej a kresťanskej komunity na zoznam zapísaná spoločne s blízkou románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa.

Program:

8. 5. 2019 streda 
odchod z Bratislavy o 7,30 h, príchod do obce Mohelno, okr. Třebíč (40 km JZ od Brna)

turistika: Mohelno – Hadcová step – rozhľadňa Babylon, 7,5 km / 210 m / 120 m / 2:15 hod.
https://turistickyatlas.cz/vse/misto/6460_babylon-zeleny-kopec-kramolin.html

autobusom do obce Dalešice – prehliadka pivovaru, 1. okruh, zahŕňa prehliadku  múzea rakúsko-uhorského pivovarníctva, historické časti pivovaru (stará kotolňa, strojovňa a zrekonštruovaná historická varňa), pivovar filmových Postřižin, http://www.pivovar-dalesice.cz/

autobusom do Třebíča – organizovaná prehliadka Baziliky sv. Prokopa o 16,00 hod. + individuálna prehliadka mesta, https://www.visittrebic.eu/

odchod z Třebíča o 18,00 hod., príchod do Žďáru o 19,00 hod. Ubytovanie v hoteli Jehla, večera o 19,30 hod.

9. 5. 2019 štvrtok – Žďárske vrchy

– prehliadka kostola J. Nepomuckého v Žďári o 9,00 hod. (45 min), https://www.zelena-hora.cz/
– odchod autobusom do Škrdlovic a Křižánek na trasy

a) Škrdlovice – (č) Tisůvka – (č) Žákova hora – (č+ž) Devět skal, 836 m, najvyšší vrch Žďárskych vrchov – (naspäť na č) Malinská skála – (č) Drátenícké skály – (č) Sněžné
18,3 km / 650 m / 620 m / 5:50 h

b) Křižánky – (m) Devět skal – (ž) Pod Lisovskou skálou – (č) Malinská skála – (č) Drátenícké skály – (č) Sněžné
14 km / 430 m / 360 m / 4:15 h

c) Křižánky – (Nch) Český kopec – (cyklocesta 4184) – (križovatka s modrou) Velké perníčky – (m) Čtyřpaličaté skály, vyhliadka – (m+ž) Čtyři palice, rázc. – (ž) Nad Pasekami – (ž) Podlesí, Pohádková vesnička – (ž + cesta 354) Sněžné
9,9 km / 260 m / 190 m / 3 h

d) okolie Žďáru

10. 5. 2019 piatok – Křemešnická vrchovina, Přírodní park Čeřínek, Jihlava

– odchod autobusom do Proseči pod Křemešníkem

a) Pod Čihadlem – (ž+m) Křemešník, 765 m – (č) Nový Rychnov – (č) Čertův hrádek – (č) Čeřínek, 761 m – (č) Čeřínek, tur. chata (možnosť obedu)
12,5 km / 350 m / 300 m / 4:00 h
autobusom do Jihlavy

b) Rantířov – (č) Zaječí skok, vyhliadka – (č) Jihlava
10 km / 150 m / 130 m / 3 h

c) Jihlava

Jihlava – individuálna prehliadka mesta

– o 16 h pre všetky skupiny rezervované posedenie v Radničnom pivovare na námestí          http://www.radnicni-jihlava.cz/

11. 5. 2019 sobota – Železné hory

– odchod autobusom na Veselý kopec, prehliadka skanzenu (45 min), https://www.skanzen-vysocina.cz/cs

– odchod autobusom na Horní Bradlo a Bojanov

a) Trhová Kamenice – (z) Horní Bradlo – (m) Přemilov – (m) Ústupky – (m) Oheb, zrúc. hradu – (m) Pod Ohebem – (NCh Hisória vápenníctva) – Seč, nám.
21,8 km / 440 m / 430 m / 6,5 h

b) Horní Bradlo – (m) Přemilov – (m) Ústupky – (m) Oheb, zrúc. hradu – (m) Pod Ohebem – (NCh   Hisória vápenníctva) – Seč, nám.
13,7 km / 330 m / 300 m / 4 h

c) Bojanov – (m) Hořelec – (m) Oheb, zrúc. hradu – (m) Pod Ohebem – (NCh História vápenníctva) – Seč, nám.
8,6 km / 290 m / 190 m / 2:45 h

d) Trhová Kamenice – (z) Zubří – (z+ž) Trhová Kamenice
7 km / 130 m / 130 m / 2 h

a), b), c) zo Seče autobusom do Žďáru, cestou v T. Kamenici pristúpia d)

12. 5. 2019 nedeľa – Špičák, Třešť, Telč

odchod autobusom do Telče cez Jezdovice a Třešť

a) Jezdovice – (z) Špičák – (m) Třešť
7 km / 200 m / 200 m / 2:10 h

b) Třešť
a) a b) autobus príde do Třešte (z Telče) a odvoz do Telče

c) Telč

Telč – spoločný obed
– prehliadka mesta so sprievodcom o 15 hod., trvá cca 1 hod.

odchod do BA o 17:30 h, predpokladaný príchod cca 20:30 h


Turistické mapy a linky:

mapy:

KČT č. 45  Železné hory 1:50 000
KČT č. 48  Žďárske vrchy 1:50 000
KČT č. 79  Jihlavsko 1:50 000
KČT č. 98  Telčsko 1:50 000

 linky:

http://www.hoteljehla.cz/
https://www.zdarns.cz/
https://jihlava.cz/
https://www.trest.cz/
https://www.telc.eu/


Program a poradie trás sa môžu meniť v závislosti od počasia a iných okolností.

Predpokladané náklady:
Predpokladané   náklady  pri  obsadení  autobusu  45  osobami  sú   135  eur/osoba.  V cene  je zahrnutá doprava,  ubytovanie  v dvojposteľových  izbách  na  4  noci  s  polpenziou v hoteli Jehla v Žďári nad Sázavou. Celkové náklady budú vyúčtované podľa skutočnosti po skončení TA.

Vstupy:
Pivovar Dalešice, prehliadka                       – 1. okruh, cena 50,- Czk, ZŤP zdarma
Bazilika sv. Prokopa v Třebíči, prehliadka  – vstupné 80,- Czk,  50,- Czk senior a ZŤP
Kostol J. Nepomuckého v Žďári                    – vstupné 100,- Czk , seniori nad 65 r. a ZŤP 50,- Czk
Prehliadka skanzenu Veselý kopec          – 100,- Czk, seniori 80,- Czk
Telč, obed                                                       – cca 150,- Czk
Telč, prehliadka mesta so sprievodcom      – 25,- Czk/osoba

Bližšie informácie budú poskytnuté prihláseným účastníkom v posledných informáciách, ktoré budú oznámené pred TA.

Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Prípadnú neúčasť na akcii po zaplatení treba nahlásiť garantom čím skôr, v prípade ak sa nenájde náhradník, odhlásený znáša náklady za služby, ktoré sa nepodarí stornovať.

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť najneskôr do 22. marca 2019 vyplnením formulára:

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na akciu

Vlado Senčák (0948 516 272)   Andrea Barillová (0907 762 292)