TA České středohoří, 27.8. – 31.8.2020

Vzhľadom na opätovnú možnosť cestovať do ČR a v nadväznosti na pôvodný plán
turistických akcií na rok 2020 organizuje TO BJATEK
pre priaznivcov turistiky 5-dňový turisticko-poznávací zájazd

České středohoří (ČS)

v dňoch 27. – 31. 8. 2020
(je potrebné čerpať 2 dni dovolenky 28. a 31.8.)

České středohoří, je geomorfologický celok a pohorie na SZ Čiech. Patria do Krušnohorskej subprovincie a veľká časť pohoria leží v CHKO České středohoří. Najvyšším vrchom pohoria je Milešovka (837 m n. m.).
Údolie Labe rozdeľuje České středohoří na dva geomorfologické podcelky: Verneřické středohoří   na pravom a Milešovské středohoří na ľavom brehu Labe. S rozlohou 1266 km² nepatrí medzi rozsiahle pohoria, no je najmohutnejším prejavom sopečnej činnosti v Česku. V celej oblasti prevažuje čadič.


Program:

27.8.2020, štvrtok
odchod z  Bratislavy o  15:30 h,  príchod do Litoměřic cca o 21:30 h. Ubytovanie v hoteli Roosevelt, bez večere.  https://www.roosevelt-litomerice.cz/

28.8.2020, piatok
odchod autobusom do obce Bílka

a) Bílka – (č) Milešovka, 837 m, najvyšší vrch ČS / chata, rozhľadňa – (m) Velemín – (m) hrad Oparno – (m+z) Lovoš – (z+m+ž) Oparenské údolí, rázc. – (z,ž) Malé Žernoseky
18,8 km / 730 m / 1060 m / 6:15 h

b) Bílka – (č) Milešovka, 837 m, najvyšší vrch ČS / chata, rozhľadňa – (m) Velemín – (m) hrad Oparno – (z, NS) Oparenské údolí – (z,NS) Malé Žernoseky
14 km / 340 m / 680 m / 4:20 h

c) Velemín – (m) hrad Oparno – (z,NS) Oparenské údolí – (z,NS) Malé Žernoseky
7 km / 0 m / 140 m / 1:50 h

a)+b)+c)  autobusom z obce Malé Žernoseky do Třebeníc

d) Vchynice – (z+č) hrad Košťálov – (č) Třebenice
7 km / 280 m / 260 m / 2:20 h

V Třebeniciach návšteva Múzea českého granátu a Čokolatérie:
https://www.mesto-trebenice.cz/muzeum-ceskeho-granatu/d-83458
https://www.cokolaterie-trebenice.cz/

autobusom z Třebeníc do Litoměric

29.8. 2020, sobota
odchod autobusom do obce Obrok

a) Obrok –  (neznačená cesta + z) sedlo  pod  Husou – (č) Husa – (č) Skalka – (ž) hrad Helfenburg – (ž) Ostré
13 km / 360 m / 340 m / 4:10 h

b) Okruh (miestne značenie): Ostré – Hrádecký důl – Ptačí důl – Ostré
5,8 km / 160 m / 250 m / 2:00 h
+ Ostré – Kalvária a späť 1 km / 450 m                       

a) + b) autobusom z obce Ostré do Úštěku

c) Úštěk – individuálna prehliadka mesta

v Úštěku prehliadka mestečka a Múzea čertov
https://www.mesto-ustek.cz/
http://www.muzeum-certu.cz/

autobusom z Úštěku do Litoměřic

Po večeri možnosť zúčastniť sa degustácie miestnych vín v reštaurácii Radničný sklípek v Litoměřiciach https://www.radnicni-sklipek.cz/. Ochutnávka 8 vzoriek vín, cena 200,- Czk/osoba. V prípade záujmu, je možné pred degustáciou absolvovať prehliadku historického podzemia, ktoré patrí k najrozsiahlejším v Čechách, cena 50,- Czk/osoba, cca 30 minút.

30.8. 2020, nedeľa
odchod autobusom do obce Sebuzín

a) Sebuzín – (m) Čeřeniště – (č+m) Němčí – (z) Průčelská rokle – (NS) Pod Vysokým Ostrým – (z) Vysoký Ostrý – (z) Nová Ves – (č) Střekov, hrad
15,5 km / 600 m / 550 m / 5:30 h

b) Brná – (NS) Pod Vysokým ostrým – (z) Vysoký Ostrý – (z) Nová Ves – (č) Střekov, hrad
8,5 km / 400 m / 350 m / 3:00 h

c) Střekov, hrad – (miestne značenie) Partyzánska cesta – (miestne značenie) Sedlo, Střekovská  vyhliadka a späť
5,2 km / 150 m / 80 m / 1:50 h

a)+b)+c) odchod autobusom z obce Střekov do Litoměříc

d) Litoměřice, individuálna prehliadka mesta


31.8. 2020, pondelok
odchod autobusom do Ploskovíc, prehliadka zámockých umelých jaskýň „Grott“ a zámockého parku https://www.zamek-ploskovice.cz/cs

odchod do Terezína, prehliadka opevnenia a podzemných chodieb, voľný program
http://www.terezin.cz
http://www.terezin.cz/prohlidky-opevneni-a-podzemnich-chodeb/d-1006/p1=1037

odchod do BA o 14:30 h, predpokladaný príchod do Bratislavy cca o 20:00 h

Turistické mapy a linky:

mapy:  KČT č. 10  České středohoří, západ   1:50 000
…………KČT č. 11  České středohoří, východ 1:50 000

ďalšie linky: 
https://www.litomerice-info.cz/cz/atraktivity/
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/milesovka-kralovna-ceskeho-stredohori
http://www.hrad-strekov.cz/

Program a poradie trás sa môžu meniť v závislosti od počasia a iných okolností.

Predpokladané náklady:

Predpokladané náklady pri obsadení autobusu 50 osobami sú 165 eur/osoba. V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie v dvojposteľových izbách na 4 noci s polpenziou v hoteli Roosevelt v Litoměřiciach. Celkové náklady budú vyúčtované podľa skutočnosti po skončení TA.

Vstupy:

Múzeum českého granátu, Třebenice – 60,- Czk/dosp. os., 30,- Czk/ZŤP 30,-
Múzeum čertov, Úštěk – 120,- Czk/dosp. os.
Prehliadka historického podzemia, Radničný sklípek, Litoměřice  50,- Czk/osoba
Zámok Ploskovice – Grotty  – 50,- Czk/dosp. os., 40,- Czk/seniori nad 65 r., ZŤP aj doprovod zdarma
Opevnenie a podzemné chodby, Terezín – 100,- Czk/dosp. os., 60,- Czk/seniori, ZŤP aj doprovod zdarma

Bližšie informácie k platbám za vstupy budú poskytnuté prihláseným účastníkom v posledných informáciách, ktoré budú oznámené pred TA.

Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Prípadnú neúčasť na akcii po zaplatení treba nahlásiť garantom čím skôr, v prípade ak sa nenájde náhradník, odhlásený znáša náklady za služby, ktoré sa nepodarí stornovať.

Vzhľadom na súčasnú situáciu na Slovensku i v okolitých krajinách v súvislosti s vírusom COVID – 19 si dovoľujeme upozorniť, že garanti akcie ubytovanie, stravovanie, dopravu, príp. iné služby objednávajú pre prihlásených účastníkov akcie v ich mene a v prípade, ak by tieto služby neboli z akéhokoľvek dôvodu poskytnuté, nenesú za akúkoľvek škodu týmto spôsobenú žiadnu zodpovednosť. Takúto prípadnú škodu si znáša každý účastník akcie sám, garanti akcie však vyvinú primerané úsilie, aby vzniku takejto škody zabránili, prípadne ju minimalizovali.  

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť najneskôr do 21. júna 2020 vyplnením formulára:

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na akciu
Vlado Senčák (0948 516 272)   Andrea Barillová (0907 762 292)

Panoráma pohoria