Bežky, Javorníky – Kasárne, Február/Marec 2020

Garant: Krippel
Trasa:  Melocík – Gregušovci – Kasárne a späť, 22.2.2020,  23 km

Garant: Krippel
Trasa: Kohútka – Malý Javorník – sedlo Gežov (pod Veľkým Javorníkom) – Kasárne a späť, 8.3.2020,  26,5 km