Archívy autora: bjatek

TA Moravský kras

TO BJATEK Vás pozýva na turistickú akciu

moravský kras (česko)

v termíne 19. – 21. mája 2023

Moravský kras patrí medzi najvýznamnejšie krasové oblasti v strednej Európe. Na celom území je známych viac ako 1100 jaskýň, najznámejšou je jaskyňa Punkevné s možnosťou plavby na podzemnej riečke Punkve spojenou s prehliadkou dna priepasti Macocha. Ďalej sem patria: Kateřinská jaskyňa, ktorá je známa unikátnymi paličkovými stalagmitmi, jaskyňa Balcarka s bohatou a farebnou kvapľovou výzdobou, Sloupsko-šošůvské s bohatou vojenskou históriou a jaskyňa Výpustek. Pozoruhodné sú tiež typické krasové kaňony Pustý a Suchý žľab, prepadanie Bielej vody. Najcennejšie lokality sú chránené v štrnástich prírodných rezerváciách, v ktorých sa vyskytujú početné unikáty živej i neživej prírody – napríklad iba na dne priepasti Macocha nájdeme vzácnu Kruhatku Matthioliho. Krasové podzemie je zimoviskom netopierov, typických zástupcov jaskynnej fauny.

Program

Piatok, 19. mája

Odchod autobusu o 15:15 od budovy NBS, predpokladaný príchod na ubytovanie je okolo 19:00, večera. Ubytovanie máme rezervované v hoteli Skalní Mlýn, ktorý sa nachádza pri vstupe do CHKO Moravský Kras. Stravovanie je zabezpečené formou polpenzie, začíname v piatok večerou, končíme v nedeľu raňajkami.

Sobota, 20. mája

A: Skalní Mlýn-hotel (m) – Punkevní jaskyňa, návšteva jaskyne (m) – Pod Salmovkou (č) – Sloup (č) – Šošůvka (č) – Holštejn (č) – Ostrov – Nad Balcarkou (z) – Občiny rozc. (č) – po cca. 400 m odbočiť na neznačenú cyklocestu vedúcu údolím – pokračovať zelenou turistickou cestou až k hotelu Skalní Mlýn, 25 km, ↑ 368 m, ↓ 368 m.

B: Skalní Mlýn-hotel (m) – Punkevní jaskyň, návšteva jaskyne (m) – Pod Salmovkou (č) – Sloup (č) – Šošůvka (č) – Holštejn (č) – Ostrov – Nad Balcarkou (z) – Občiny rozc. (z) – Macocha (ž) – pokračovať až k hotelu Skalní Mlýn, 21 km, ↑ 310 m, ↓ 310 m.

C: Skalní Mlýn-hotel (m) – Punkevní jaskyňa, návšteva jaskyne (m) – Pod Salmovkou (z) – Macocha (ž) – Nad Pstým žlebem (z) – Ostrov – Nad Balcarkou (z) – Občiny rozc. (z) – Macocha (ž) – pokračovať až k hotelu Skalní Mlýn, 12 km, ↑ 225 m, ↓ 225 m.

Pre trasy A B, C bude možnosť odvozu autobusom z obcí Sloup, Šošuvka, Ostrov u Macochy až k hotelu.

Nedeľa, 21. mája

Odchod autobusu o 8:30 do Adamova.

A: Adamov nám. (m) – Stará Huť u Adamova (m) – Býčí skála jesk. (z) – U Zubu času lávka (m) – Pod kostelíkem (ž) – Na Újezdě rozc. (m) – Jelenec pomník (m) – U sedmi dubu (č) – Adamov nám., autobus, 12 km, ↑ 316 m, ↓ 316 m.

Z Adamova odvoz autobusom k zámku Rájec nad Svitavou, prehliadka zámku. Po prehliadke odvoz autobusom do pivovaru Černá Hora, možnosť prehliadky pivovaru a obed, následne odchod do Bratislavy o 17:30, príchod cca. o 20:00.

Trasy a program sa môžu zmeniť podľa okolností (počasie a pod.).

Predpokladané náklady zahŕňajú ubytovanie s polpenziou (raňajky – bufetové, večere – dvojchodové servírované), vstupné do zámku a Punkevní jaskyne, dopravu autobusom.

Výška zálohy je 230 €/osobu.

Celkové náklady budú vyúčtované podľa skutočných nákladov po skončení TA. Prípadnú neúčasť na turistickej akcii treba nahlásiť garantom čím skôr, v prípade ak sa nenájde náhradník, odhlásený znáša náklady, ktoré sa nepodarí stornovať. Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť najneskôr do 23. apríla 2023 vyplnením formulára na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCwsgMkO6jM8zrxkiX9ilSuaz7CQAFUJEdiby7mfYA2y2VXw/viewform?usp=sf_link

Podrobnejšie informácie poskytnú garanti akcie:

Kristián Slovák 02 5787 2708 a Mária Janská 02 5787 2638

Verzia pre tlač: Moravský kras

 

 

TA Bakony

TO BJATEK Vás pozýva na turistickú akciu

Pohorie Bakony (Maďarsko)

v termíne 5. – 8. mája 2023

Bakonský les (maď. Bakony) je krasové pohorie s rozlohou asi 4 000 kilometrov štvorcových. Jeho najvyšším bodom je vrch Kőris-hegy (709 m). Bakony tvoria prevažne morské sedimenty z obdobia triasu a jury (vápenec, dolomit, slieň). Súčasná podoba pahorkatiny vznikla asi pred 45 miliónmi rokov. V regióne Bakony sa nachádza 15 chránených jaskýň a oblasť je známa tým, že sa v nej nachádza množstvo roklín. Dnešné rokliny vznikli zrútením veľkých jaskynných systémov, tieto obrovské priehlbiny sa časom zmenili na rokliny a roklinové údolia. Zo zaujímavých miest vyniká mesto Zirc kde sa nachádza opátstvo Cisterciánskeho rádu založené v roku 1182.

Odchod v piatok o 15:15 od budovy NBS, predpokladaný príchod je o 18:30 do miesta ubytovania, večera. Ubytovanie máme rezervované v hoteli Bakony v obci Bakonybél. Stravovanie je zabezpečené formou polpenzie, začíname v piatok večerou, končíme v nedeľu raňajkami.

Sobota, 6. mája

A: ubytovanie, žltá  – pri rázcestí pokračovať na žltú  Pörgöl-barlang – pri rázcestí pokračovať na žltú  – pri rázcestí pokračovať na zelenú  – Kisszépalma-puszta modrá  – Kőris-hegy (709 m) – pokračovať červenou  – pri rázcestí pokračovať na Boroszlán tanösvény (náučný chodník) cez roklinu Öreg-Szarvad-árok  – Odvaskő hotel (zachádzka) zelenou  pokračovať cez roklinu Bakonybéli-Szarvad-árok až k ubytovaniu, 21 km, ↑657 m, ↓657 m.

B: ubytovanie, žltá  – pri rázcestí pokračovať na zelenú  – Kisszépalma-puszta modrá  – Kőris-hegy (709 m) – pokračovať červenou  – pri rázcestí pokračovať na Boroszlán tanösvény  (náučný chodník) cez roklinu Öreg-Szarvad-árok  – Odvaskő hotel (zachádzka) zelenou  pokračovať cez roklinu Bakonybéli-Szarvad-árok až k ubytovaniu, 19 km, ↑692 m, ↓692 m.

Nedeľa, 7. mája

Odchod autobusu o 9:00 od hotela.

A: Roklina potoka Cuha, autobus, červená  – pri Ördög-rét odbočiť na červenú  – Alsó-Cuha-szurdok červená  – pred obcou Vinye odbočiť na červenú  a pokračovať roklinou Cuha-szurdok súbežne s potokom a železnicou červenou značkou  až do mesta Zirc, Cisterciátske opátstvo, možnosť prehliadky arboréta pri opátstve (vstupné), 17 km, ↑377 m, ↓195 m.

B: hrad Csesznek autobus, žltá  – cez Aranyos-völgy žltou  – pri Rókalyuk-domb pokračovať roklinou Cuha-szurdok súbežne s potokom a železnicou červenou značkou  až do mesta Zirc, Cisterciátske opátstvo, možnosť prehliadky arboréta pri opátstve (vstupné), 12 km, ↑258 m, ↓141 m.

Možnosť občerstvenia a ochutnávky pív v pivovarskej reštaurácii patriacej opátstvu. Odvoz autobusom z mesta Zirc na ubytovanie, večera.

Pondelok, 8. mája

Odchod autobusu o 9:00 od hotela.

A: hrad Csesznek parkovisko, zelená  – pokračovať až k rázcestiu s červenou  roklina Ördög-árok – parkovisko pod hradom Csesznek, 12 km, ↑421 m, ↓421 m.

Odchod autobusom do mesta Győr, voľný program, odchod z mesta o 17:00, príchod do Bratislavy o 18:00.

Trasy a program sa môžu zmeniť podľa okolností (počasie a pod.).

Predpokladané náklady zahŕňajú ubytovanie s polpenziou (raňajky – bufetové, večere – servírované) a dopravu autobusom.

Výška zálohy je 199 €/osobu.

Celkové náklady budú vyúčtované podľa skutočných nákladov po skončení TA. Prípadnú neúčasť na turistickej akcii treba nahlásiť garantom čím skôr, v prípade ak sa nenájde náhradník, odhlásený znáša náklady, ktoré sa nepodarí stornovať. Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť najneskôr do 3. apríla 2023 vyplnením formulára na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC8Du0P8nh3PEVn62X0t8vZKIsUDU66Xc3GftCVvwn0LtYTQ/viewform?usp=sf_link

Podrobnejšie informácie poskytnú garanti akcie

Kristián Slovák 02 5787 2708 a Mária Janská 02 5787 2638

Verzia pre tlač: Bakony oznam

Vysoká 25.10.

Trasa: Zochova chata, Čermák, Hubalová, Vysoká, Vývrat, Kuchyňa, Garant: Dušan Čunderlík Vysoká 754 m.n.m. – druhý najvyšší vrch Malých Karpát dňa 25. 10. 2022 počet účastníkov: 13 dĺžka  trasy :  14,3 km. čistý čas chôdze  5:50 hod., Výškové parametre : celkom stúpanie – neuveriteľných 1014 m  celkom klesanie  1207 m.

TA SÚĽOVSKÉ SKALY

TO BJATEK Vás pozýva na jednodňovú turistickú akciu

 SÚĽOVSKÉ SKALY

15.10. 2022 (sobota) 

Informácie o oblasti:

Súľovské skaly sú geomorfologický podcelok Súľovských vrchov, charakteristický výrazným členitým reliéfom. Nachádzajú sa približne 10 km smerom na juh od mesta Bytča. Sú turisticky vyhľadávanou lokalitou, nachádza sa v nich národná prírodná rezervácia Súľovské skaly. Najvyšším vrchom je Žibrid s výškou 867 m n. m.

Organizácia akcie:

Odchod autobusu od NBS Slovanská ulica o 7.15 h, príchod do Súľova okolo 10 h. Predpokladaný odchod zo Súľova  o 17.30 h, príchod do Bratislavy o 20.30 h.

 Turistické trasy: 

Trasa A – Súľov – hrad Lietava:   Dĺžka trasy: 16 km, celkové stúpanie 900 m, celkové klesanie 855 m, trvanie 6:00 h

 Súľov, parkovisko (360)  zelená – Hrad Súľov (635)  zelená – Lúka pod Súľovským hradom (550)   červená – S. pod Bradou (650)  červená – Pod Roháčom (710)    zelená – Roháčske s. (696)  modrá – Pod Dubovcom (545)  modrá – Podhorie (455)  modrá – Hrad Lietava (615)  modrá – Lietava Majer (405)

Trasa B – Súľov – veľký okruh:  Dĺžka trasy:10 km, celkové stúpanie 685 m, celkové klesanie 685 m, trvanie 4:30 h

 Súľov, parkovisko (360)  zelená – Hrad Súľov (635)    zelená – Lúka pod Súľovským hradom (550)   červená – S. pod Bradou (650)  červená – Pod Roháčom (710)    žltá – Lúka pod Roháčom (510)    žltá – Šarkania diera (605)  žltá – Lúka pri Kamennom hríbe (445)    červená – Skotňa (400)  červená – Súľov, parkovisko (360)

 Trasa C – Súľov – malý okruh:  Dĺžka trasy:5 km, celkové stúpanie 300 m, celkové klesanie 300 m, trvanie 2:30 h

 Súľov, parkovisko (360)  zelená – Hrad Súľov (635)    zelená – Lúka pod Súľovským hradom (550)   červená – Lúka pri Kamennom hríbe (445)    červená – Skotňa (400)  červená – Súľov, parkovisko (360)

Linky:

https://turisticky.sk/turistika/sulovske-skaly/

https://www.kamnavylety.sk/sulovsky-okruh/

Predpokladané náklady:

Predpokladané náklady za dopravu sú  17,- eur / osoba. (Kalkulácia pri obsadenosti autobusu 40 osobami).

 V prípade neúčasti na akcii sa záloha nevracia. Je možnosť nájsť si za seba náhradníka a oznámiť to garantom.

 Prihlasovanie na akciu je do 25. septembra 2022 na tejto adrese: prihláška na TA

 Na spoločný zážitok v jesennej prírode sa tešia a zdravia garanti  

 Karol Krippel – 0915 720 088 a Mária Cabadajová – 0903 572 554.

Verzia pre tlač: Oznam-o-TA-Súľov_151022

 

 

 

 

 

TA Gerecse

Vzhľadom na to, že v Maďarsku neplatia žiadne pandemické obmedzenia, rozhodli sme sa, že organizujeme v termíne 21. mája 2022 (sobota) turisticko-poznávací výlet do pohoria Gerecse (Maďarsko).

Popis oblasti

Gerecse alebo Gerecse hegység (po slovensky zriedkavo Gereče) je krasové pohorie v Maďarsku v Komárňansko-ostrihomskej župe. Má rozlohu 850 km² a nachádza sa pri meste Tatabánya, rieka Dunaj ho oddeľuje od Slovenska. Priemerná nadmorská výška pohoria sa pohybuje okolo 400 metrov, najvyšší bod je Nagy-Gerecse s výškou 634 m a v pohorí sa nachádza 200 jaskýň. Názov pochádza zo slovanského slova Griča vo význame kopec, vrch (porov. slovenské Hričov, južnoslovanské Griče ap.). Pohorie je tvorené prevažne dachsteinským vápencom z obdobia triasu, ktorý bol pre svoje červenkasté sfarbenie už v rímskych dobách ťažený ako náhrada mramoru. Početné sú tu krasové útvary, z viac ako troch stoviek jaskýň je najdlhšia Pisznica-barlang, ktorá meria okolo 500 metrov. Nachádza sa tu aj vinárska oblasť Ászár-Neszmély, kde sa pestuje predovšetkým Irsai Oliver, Sauvignon a Chardonnay.

Program

Odchod autobusu od budovy NBS o 7:00, nástup na turistické trasy v meste Tardos cca. o 9:30.

A: Tardos, autobus –  – Tájban élő ember (č)  – Szent Péter rotunda (ž)  – Arany-lyuk (jaskyňa), pokračovať (č)  – Nagy-rét (č) – odbočiť na rozhľadňu Ranzinger Vince kilátó  a späť – pokračovať (č)  k reštaurácii a pamätníku Turul, parkovisko. Spolu 17 km, ↑537 m, ↓529m, 4 hod.

B: Tájban élő ember (č)  – Szent Péter rotunda (ž)  – Arany-lyuk (jaskyňa), pokračovať (č)  – Nagy-rét (č) – odbočiť na rozhľadňu Ranzinger Vince kilátó  a späť – pokračovať (č)  k reštaurácii, parkovisko. Spolu 13 km, ↑337 m, ↓416m, 3 hod.

Pri parkovisku sa nachádza reštaurácia Walter, je možné sa občerstviť po túre. Od reštaurácie je možné spraviť krátke túry k rôznym skalným útvarom týčiacich sa nad mestom Tatabánya (cca. 500 m).

Odchod autobusu o 14:30 z parkoviska pri pamätníku Turul do mesta Tata, voľný program v meste. V meste je možnosť prehliadky hradu, kaštieľa alebo prechádzky okolo jazera (okruh 7km).

Odchod autobusu z mesta Tata o 17:30, príchod do Bratislavy cca. o 20:00.

Trasy a program sa môžu zmeniť podľa miestnych okolností (počasie a pod.).

Predpokladané náklady spolu 15 €/osobu.

Náklady zahŕňajú dopravu autobusom, skutočné náklady budú vyúčtované po skončení TA. Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 29. apríla 2022 vyplnením formulára na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccJt_Vj-PFoftTTh4I95R9vHRXRr8s04e7c6fS1Wm0yhIG4w/viewform?usp=sf_link

Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne. V Maďarsku boli zrušené všetky protipandemické opatrenia, na hraniciach sa nekontroluje vstup, všetky hromadné akcie sú bez obmedzení, neplatí povinnosť nosiť rúško/respirátor ani vo vnútorných priestoroch.

Podrobnejšie informácie poskytnú garanti akcie:

Kristián 02 5787 2708, Maja a Vlado

Verzia pre tlač: Gerecse oznam

TA Šopronské pohorie

Vzhľadom na to, že v Maďarsku neplatia žiadne pandemické obmedzenia, rozhodli sme sa, že organizujeme v termíne 17.-19. júna 2022 turisticko-poznávací výlet do Šoproňského pohoria (Maďarsko).

Popis oblasti

Šoproňské pohorie je súčasťou Alpského horského pásma, najvyšším bodom pohoria na území Maďarska je Magas-bérc (557 m). Z klimatologického hľadiska patrí medzi oblasti s mierne chladnou klímou. Pestrá geologická minulosť pohoria zapríčinila vznik banských miest ako napr. Šoproň.

Mesto Šopron leží v blízkosti západných hraníc Maďarska s Rakúskom a aj vďaka tomu je mesto oficiálne dvojjazyčné. Prvé materiálne zmienky o osídlení spadajú do dôb Rímskej ríše o čom svedčia archeologické pozostatky Fóra, ktoré boli objavené v mieste terajšieho hlavného námestia. V roku 1153 bolo mesto už významným bodom stretu národov a križovatkou ciest medzi Viedňou a Budapešťou. O storočie neskôr bolo obsadené českým vojskom Přemysla Otakara II. V roku 1989 tu nastali mohutné protesty proti komunistickej vláde, ktoré prispeli k pádu režimu. Zaujímavosťou je, že mesto Šopron sa stalo miestom cezhraničných únikov východných Nemcov na Západ. Napriek vojnám a ich dôsledkom sa môže Šopron pochváliť ako jediné maďarské mesto kompletne zachovaným stredovekým jadrom. Nachádzajú sa tu hradby, gotické domy, kostoly, kláštory a mnohé iné zaujímavé stavby.

Zámok Esterházy vo Fertőde získal dnešnú podobu už v 18. storočí a so svojimi 126 izbami je úctyhodným konkurentom zámkov Schönbrunn alebo Versailles. „Maďarské Versailles“ bolo miestom hudby a vznešenosti, pravidelne sa tu konali večierky a jedného veľkolepého plesa sa tu zúčastnila i Mária Terézia. Na konci 18. storočia sa hrad stal jedným z kultúrnych centier krajiny, napr. dve desaťročia tu žil a pracoval Joseph Haydn.

Program

Piatok, 17. júna

Odchod od budovy NBS o 15:30, príchod do mesta Šoproň (Sopron), ubytovanie v hoteli a večera. Ubytovanie máme rezervované v hoteli Lövér. Stravovanie je zabezpečené formou polpenzie (raňajky a večere formou bufetových stolov), začíname v piatok večerou.

Sobota, 18. júna

Odchod o 9:00 autobusom do obce Brennbergbánya pri hranici s Rakúskom, nástup na turistickú trasu.

A: Brennbergbánya, autobus  – hranica HU-AT  – smer Magas-bérc  (557 m) a späť – hranica HU-AT  – Muck  – nasledovať  – rázcestie na rozhľadňu Várhely kilátó  (keltské zemné hradby)– naspäť k rázcestiu a nasledovať  (Kelta út=keltská cesta) – popri keltských hroboch  – Hétbükkfa  – Lövér kalandpark  (cca 300 m) – Gloriette kilátó (rozhľadňa)  – naspäť  cez kopec Vas-hegy až k Lövér kalandpark – dalej pokračovať  cez Deák-kúti kőfejtő (kameňolom) – odbočiť na  smer Károly-kilátó (rozhľadňa) – z rozhľadne pokračovať  až k ubytovaniu, hotel Lövér. Spolu 18 km, prevýšenie ↑413 m, ↓549 m, 4 hod.

B: Brennbergbánya, autobus  – hranica HU-AT  – Muck  –nasledovať  –– naspäť k rázcestiu a nasledovať  (Kelta út=keltská cesta) – po krátkej ceste odbočiť na  – Hétbükkfa  – Lövér kalandpark  (cca 300 m) – Gloriette kilátó (rozhľadňa)  – naspäť  cez kopec Vas-hegy až k Lövér kalandpark – dalej pokračovať  cez Deák-kúti kőfejtő (kameňolom) – odbočiť na  smer Károly-kilátó (rozhľadňa) – z rozhľadne pokračovať  až k ubytovaniu, hotel Lövér. Spolu 15 km, prevýšenie ↑325 m, ↓461 m, 4 hod.

O 14:00 odchod autobusom od hotela do centra mesta Šoproň, voľný program v meste. O 18:00 odvoz autobusom späť na ubytovanie a večera.

Nedeľa, 19. júna

Odchod o 9:00 autobusom do obce Fertőboz, výstup na vyhliadku Gloriette (výhľad na Neziderské jazero), odtiaľ ľahká túra červenou značkou cez lipovú aleju ku kaštieľu Eszterházyovcov v obci Nagycenk, 4 km, ↑ 16m, ↓ 43m, 1 hod.

O 11:30 odchod autobusom do mesta Fertőd, kde sa zúčastníme komentovanej prehliadky zámku Eszterházy. Vstupné platí každý na mieste podľa druhu zľavy: nad 70r 1000 HUF, dôchodca: 2750HUF, dospelí: 4500 HUF. Po prehliadke je možné navštíviť galériu, alebo prechádzať sa v rozsiahlom parku patriacej ku kaštieľu. Odchod autobusom o 16:30, príchod do Bratislavy cca. o 18:30.

Trasy a program sa môžu zmeniť podľa miestnych okolností (počasie a pod.).

Predpokladané náklady spolu 149€/osobu.

Náklady zahŕňajú ubytovanie v hoteli s polpenziou (vrátane vstupov do wellness centra hotela napr. bazén, sauny, fitness) a dopravu autobusom.

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť najneskôr do 25. apríla 2022 vyplnením formulára na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc60bOAARtukVCLLimjMKQ5r7ppyb8gz1Ej7U_pDjW0nPZRKw/viewform?usp=sf_link

Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne. V Maďarsku boli zrušené všetky protipandemické opatrenia, na hraniciach sa nekontroluje vstup, v hoteloch nie sú obmedzenia, všetky hromadné akcie sú bez obmedzení, neplatí povinnosť nosiť rúško/respirátor ani vo vnútorných priestoroch.

Podrobnejšie informácie poskytnú garanti akcie:

Kristián 02 5787 2708, Maja a Vlado

Verzia pre tlač (s farebnými značkami trás): Sopron – oznam

 

 

Javorníky, Klapy, 18.9.2021

Garantky: Pivarčová, Komínková

​​​Uhry – Klapy, 654 m n. m. – Udiča​ ​- Holiš ​-​ Nimnica, kúpele 
cca 12,5 km ▲ 600 m ▼ 830 m  4:10 h

TA Klapy

Ahojte turisti,

pozývame vás na 1-dňovú turistiku v Javorníkoch okolo Nosickej priehrady

dňa 18. 9. 2021 (sobota)

Popis oblasti:

Vodná nádrž Nosice, alebo aj Priehrada mládeže, je vodná nádrž na koryte rieky Váh pred mestom Púchov. Je najstaršou priehradou na tejto rieke a bola postavená v rokoch 1949 – 1957 ako súčasť Vážskej kaskády. Priehrada slúži na vyrovnávanie prietokov Váhu, výrobu elektrickej energie, ochranu pred povodňami, a keďže je obkolesená lesmi a prekrásnou prírodou, aj ako oddychová a rekreačná zóna pre športovcov, rybárov, na cykloturistiku aj kúpanie.

Vápencové bradlo Klapy sa nachádza v katastrálnom území obce Udiča a od roku 1993 tvorí prírodnú rezerváciu. V nižších partiách je vrch husto zalesnený. Vrcholové partie sú tvorené mohutnými skaliskami. Tie majú nezvyčajné tvary. Jeden z týchto skalných útvarov pripomína jediacu ženu.

Pohľad z vrcholov Klapv a Holiš ponúka aj krásny výhľad na celú priehradu, mesto Považská Bystrica, ako aj na Súľovské skaly, Malú Fatru či Strážovské vrchy.

Neďaleko nádrže sa nachádzajú aj najmladšie slovenské kúpele Nimnica, ktoré boli postavené na základe stavby Priehrady mládeže. Pri jej budovaní bol náhodne objavený aj minerálny prameň, ktorého voda preukázala liečivé účinky. Pre návštevníkov je voľne pristupný Kneippov kúpeľ, kde si po celodennej túre môžeme ochladiť unavené nohy.

Program:

Začíname odchodom z Bratislavy autobusom o 7:00  (v prípade nižšieho počtu účastníkov vlakom o 6:13 z hlavnej stanice), príchod do obce Uhry cca o 9:00, nástup na turistiku.

Koniec túry v kúpeľoch Nimnica, odchod autobusom do Bratislavy o 17:00.

Trasa

Uhry (neznačená) – Klapy (ž) – Udiča (ž) – Zábavy (m) – Holíš (533 m) (m) – kúpele Nimnica, autobus.

4:10 h (12,5 km)

Stúpanie 600 m, klesanie 830 m

Turistická mapa: VKU TM 108   Javorníky

Predpokladané náklady:

Predpokladané náklady na dopravu pri obsadení autobusu 40 osobami sú 15 €/osoba. Celkové náklady budú vyúčtované podľa skutočných nákladov po skončení TA.

Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 12. septembra 2021 vyplnením formulára: 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na akciu

Viera Komínková (0910 975 317) a Viera Pivarčová (0918 720 306)

Verzia pre tlač: TA Klapy