TA Olomouc a okolie

            V súlade s plánom turistických akcií na rok 2018 organizuje

TO BJATEK

v termíne 20. až 22. apríla

turisticko – poznávací výlet do Olomouca a okolia

Popis oblasti

Viac ako 110-tisícová metropola Olomouc leží v úrodnej Hanej v srdci Moravy. Minimálne od 10. do pol. 17.st. bol jej hlavným mestom a sídlom moravských přemyslovských údelných kniežat. Zachovalo sa v ňom mnoho historických pamiatok, ktoré dnes tvoria po Prahe druhú najväčšiu pamiatkovú zónu v Čechách, na Morave a v Sliezsku.

Najvýznamnejšie medzníky v histórii Olomouca:

  • slovanské hradisko na Dómskom návrší a priľahlé predhradie bolo po ovládnutí Moravy českými Přemyslovcami sídlom moravských údelných kniežat,
  • biskupstvo bolo založené už v 10. storočí a znovu obnovené v r. 1063,
  • na přemyslovskom hrade v r. 1306  zavraždili mladého kráľa Václava III. – posledného českého panovníka z rodu Přemyslovcov, v tom čase aj kráľa poľského a bývalého kráľa uhorského,
  • v roku 1573 tu založili druhú najstaršiu univerzitu na českom území,
  • v rokoch 1642 – 1650 mesto obsadili švédske vojská a úplne ho zničili. Väčšina jeho obyvateľov zahynula, alebo sa odsťahovala a hlavné mesto Moravy aj univerzita boli preložené do Brna,
  • v roku 1848 tu počas pobytu rakúskeho panovníckeho dvora v meste abdikoval cisár Ferdinand V. v prospech Františka Jozefa I.,
  • Stĺp najsvätejšej trojice, najväčšie zoskupenie barokových sôch v jednom objekte v strednej Európe bol v roku 2000  zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Svatý kopeček s bazilikou Panny Márie vo vzdialenosti asi 5 km od Olomouca je v súčasnosti cieľom obdivovateľov barokovej krásy a pútnickým miestom.

Velký Kosíř (tzv. hanácky Mont Blanc) so svojimi 442 m n.m. je najvyšším vrcholom Hanej. Tento zalesnený plochý kopec s náučným chodníkom so svojím najbližším okolím je prírodným parkom o rozlohe 19,6 km.

Litovelské Pomoraví s 96 km štvorcovými je chránená krajinná oblasť medzi Olomoucom a Mohelnicou s komplexom rozsiahlych lužných lesov a lúk, ktorej jadrom je vnútrozemská delta s meandrami rieky Moravy. Centrom jedinečného prírodného systému je kráľovské mesto Litovel, nazývané aj Hanácke Benátky.

Program

Piatok, 20. apríla

Odchod od budovy NBS o 15:30, príchod a ubytovanie na predmestí Olomouca v Křelove
cca 18:00. Ubytovanie máme rezervované v hoteli Prachárna. Stravovanie je zabezpečené formou polpenzie, začíname v piatok večerou.

Sobota, 21. apríla

A: Výstup na hanácky Mont Blanc: Náměšť na Hané (možná návšteva rano-klasicistického zámku francúzskeho typu s bohatými dobovými interiérmi známeho z čes. filmu Ako básnikom chutí život) (ž) – Náměšť na Hané koupaliště (z) – ďalej po náučnom chodníku Terezským údolím v rovnomennej prír. rezervácii – Šumice (č) – Hradecký Dvorek (z) – Ludéřov (z) – Lhota pod Kosířem (z) – Velký Kosíř (442 m, Hanácky Mont Blanc) (z) – po náučnom chodníku Velký Kosíř (z) – Bunička (ž) – Čechy pod Kosířem (ž), zámok (možná návšteva zámockého parku s oranžériou, zreštaurovaného klasicistického zámku s historickými a umeleckými expozíciami), 22 km, prevýšenie 421 m.

B: Náměšť na Hané zámok (č) – Hradecký Dvorek (z) – Ludéřov (z) – Lhota pod Kosířem (z) – Velký Kosíř (442 m, Hanácky Mont Blanc) (z) – Čechy pod Kosířem (ž) – Čechy pod Kosířem (ž) (možná návšteva zámockého parku s oranžériou, zreštaurovaného klasicistického zámku s historickými a umeleckými expozíciami), 12 km, prevýšenie 316 m.

C: Litovelským pomoravím: Horka nad Moravou, Dom prírody Litovelského Pomoraví (NS Luhy Litovelského Pomoraví)(č) – Hynkov (č) – Lhota nad Moravou (č) –  Litovel nám. (č) – NS Nové Zámky (č) – Mladeč (č) jaskyňa, (možnosť návštevy jaskyne) – NS Třesín s Rytířskou síní (zrúcaniny) okruh po č. a m. značke, 25km.

Nedeľa, 22. apríla

A: Svatý Kopeček, bazilika (č) – Svatý Kopeček MHD (ž) – Radíkov (ž) – Hlubočky žst. (ž) – Pohořany dolní rozc. (červená) – U Radíkova (č) – Svatý kopeček autobus, 17 km, prevýšenie 350 m, odvoz autobusom do Olomouca.

B: Svatý Kopeček, bazilika (č) – Svatý Kopeček ZOO (z) – NS Svatý Kopeček (z) – Nové Sady bus (z) – U Kartouzky (m) – Svatý Kopeček autobus, 7 km, odvoz autobusom do Olomouca.

C: Prehliadka mesta Olomouc, voľný program v meste.

Odporúčame navštíviť:

Odchod autobusu z Olomouca o 17:30, príchod do Bratislavy cca. 19:30.

Verzia pre tlač:oznam Olomouc