Presun do inej časti Dolomít využívame na prehliadku historického centra Belluna. Malého a malebného, a tak ho stíhame celkom rýchlo obehnúť.