Miško prvýkrát na ferate, ešte asi nevie, že si úväz nechal v aute. Ale druhý Miško ho zachraňuje „pozliepaným“ úväzom, kto čo dal a mal navyše.