20170827_142808_web

Strach pozrieť oproti, kde sa valí dym z horiaceho pohoria. Nikto sa to už ani nesnaží hasiť a čaká sa na spásonosnú búrku po 100 dňoch sucha. A my na druhej strane si spokojne užívame túru. (táto fotka by mohla byť ako posledná, je už tesne pred dedinou).