Privítanie

Motto:
„Kto nevidí krásy prírody, nič nevidí.“
J. A. Komenský

Kto sme

Turistický oddiel BJATEK je dobrovoľné združenie nadšencov a propagátorov turistických aktivít, ktorého poslaním, okrem spoznávania prírodných krás a zaujímavostí, návštevy  pamiatok spojených s históriou ale aj s prítomnosťou, ochrany a podpore zdravia svojich členov prostredníctvom rozvoja ich kondičnej prípravy, je aj ochrana prírody a životného prostredia.

V roku 2015 turistický oddiel BJATEK oslávil 15. výročie od svojho oficiálneho založenia. No už dávno predtým skupina turistických nadšencov z radov zamestnancov Národnej banky Slovenska a ich priateľov, organizovali rôzne spoločné výlety a akcie do okolitej bratislavskej prírody a prekrásnych slovenských hôr. Niekoľko rokov sú už našimi destináciami aj hory okolitých štátov. V súčasnosti má turistický oddiel 120 organizovaných členov a je registrovaný v Klube slovenských turistov.

počasie